I TAK (83 : 83)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 j. polski
K. Molisak- Karczewska
45
  matematyka
A. Przybylak
52
j.n.1                  j.a.1
D. Pilarczyk       M. Mirosławska
20                     32
j.a.2                  j.a.3
H. Słomczyńska  D. Stachowska
43                     21
wf gr.1              wf gr2
R. Szpojda         A. Szabunia
01                     02
wf gr.3
W. Bodes
03
pracownia projekt. P2
M. Pawłowska
54
2) 9.05 - 9.50 historia
W. WRagiel
38
edukacja dla bezpieczeństwa
D. Paprotny
21
j. polski
K. Molisak- Karczewska
45
j.n.1                  j.a.1
D. Pilarczyk       M. Mirosławska
20                     32
j.a.2                  j.a.3
H. Słomczyńska  D. Stachowska
43                     21
wf gr.1              wf gr2
R. Szpojda         A. Szabunia
01                     02
wf gr.3
W. Bodes
03
pracownia projekt. P2
M. Pawłowska
54
3) 10.00 - 10.45 biologia
A. Wilczak
53
matematyka
A. Przybylak
33
chemia
D. Paprotny
18
j.n.2                  j.a.4
D. Pilarczyk        M. Mirosławska
19                     43
j.a.5                  j.a.6
H. Słomczyńska  K. Rosada
32                     20
wf gr.4               wf gr.5
R. Szpojda         G. Klinowski
01                     02
wf gr.6              wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                    O4
historia
W. WRagiel
35
4) 11.05 - 11.50 godz.wych.
N. Śliwińska
47
biologia
A. Wilczak
39
rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
47
j.n.2                  j.a.4
D. Pilarczyk        M. Mirosławska
19                     43
j.a.5                  j.a.6
H. Słomczyńska  K. Rosada
32                     20
wf gr.4              wf gr.5
R. Szpojda         G. Klinowski
01                     02
wf gr.6              wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                    O4
matematyka
A. Przybylak
52
5) 12.00 - 12.45 rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
18
j.n.1                  j.a.1
D. Pilarczyk       M. Mirosławska
20                     32
j.a.2                  j.a.3
H. Słomczyńska D. Stachowska
43                    21
wf gr.1             wf gr2
R. Szpojda        A. Szabunia
01                    02
wf gr.3
W. Bodes
03
wychowanie do życia w rodzinie
A. Szabunia
45
geogr. rozsz.
A. Moś
39
j.a.4                j.a.5
M. Mirosławska H. Słomczyńska
32                   43
j.a.6                j.n.2
K. Rosada        D. Pilarczyk
19                   20
wf gr.4             wf gr.5
R. Szpojda       G. Klinowski
01                   02
wf gr.6             wf gr.7
W. Bodes         M. Radziemski
03                   05
6) 12.55 - 13.40 rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
18
rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
42
eksploat. maszyn
M. Kłosowski
48
rośliny ozd. w terenie P2
M. Pawłowska
54
rośliny ozd. w terenie P1
N. Śliwińska
47
rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
45
7) 13.50 - 14.35 edukacja dla bezpieczeństwa
D. Paprotny
21
religia
T. Głusiec
53
PDG
M. Kubicka
53
rośliny ozd. w terenie P2
M. Pawłowska
54
rośliny ozd. w terenie P1
N. Śliwińska
47
religia
T. Głusiec
48
8) 14.40 - 15.25 PDG
M. Kubicka
37
pracownia podst. arch.P1
M. Pawłowska
47
pracownia projekt. P1
M. Pawłowska
53
etyka
W. WRagiel
38
pracownia podst. arch. P2
M. Pawłowska
54
chemia
D. Paprotny
42
9) 15.45 - 16.30     pracownia projekt. P1
M. Pawłowska
53
etyka
W. WRagiel
38