I TB (86 : 86)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
    j.n.1               j.a.1
D. Pilarczyk      M. Mirosławska
20                  32
j.a.2                j.a.3
H. Słomczyńska D. Stachowska
43                   21
wf gr.1            wf gr2
R. Szpojda        A. Szabunia
01                   02
wf gr.3
W. Bodes
03
roboty murarskie i tynkarskie
R. Tyszer
34
2) 9.05 - 9.50 prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
biologia
A. Wilczak
35
edukacja dla bezpieczeństwa
D. Paprotny
18
j.n.1               j.a.1
D. Pilarczyk      M. Mirosławska
20                  32
j.a.2                j.a.3
H. Słomczyńska D. Stachowska
43                   21
wf gr.1             wf gr2
R. Szpojda        A. Szabunia
01                   02
wf gr.3
W. Bodes
03
roboty murarskie i tynkarskie
R. Tyszer
34
3) 10.00 - 10.45 prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
matematyka
B. Wiszniewski
37
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
j.n.2                 j.a.4
D. Pilarczyk       M. Mirosławska
19                   43
j.a.5                 j.a.6
H. Słomczyńska  K. Rosada
32                   20
wf gr.4             wf gr.5
R. Szpojda        G. Klinowski
01                   02
wf gr.6             wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                   O4
godz.wych.
R. Tyszer
34
4) 11.05 - 11.50 prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
historia
W. WRagiel
38
chemia
D. Paprotny
18
j.n.2                j.a.4
D. Pilarczyk       M. Mirosławska
19                   43
j.a.5                j.a.6
H. Słomczyńska  K. Rosada
32                   20
wf gr.4             wf gr.5
R. Szpojda        G. Klinowski
01                   02
wf gr.6             wf gr.7
W. Bodes          M.Radziemski
03                    O4
biologia
A. Wilczak
34
5) 12.00 - 12.45 prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
j.n.1                  j.a.1
D. Pilarczyk        M. Mirosławska
20                    32
j.a.2                 j.a.3
H. Słomczyńska   D. Stachowska
43                    21
wf gr.1             wf gr2
R. Szpojda        A. Szabunia
01                   02
wf gr.3
W. Bodes
03
budownictwo
R. Tyszer
33
roboty murarskie i tynkarskie
R. Tyszer
34
j.a.4               j.a.5
M. Mirosławska H. Słomczyńska
32                  43
j.a.6               j.n.2
K. Rosada        D. Pilarczyk
19                  20
wf gr.4            wf gr.5
R. Szpojda       G. Klinowski
01                  02
wf gr.6            wf gr.7
W. Bodes         M. Radziemski
03                  05
6) 12.55 - 13.40 prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
chemia
D. Paprotny
18
pracownia dok. tech. 1
S. D±bek
34
pracownia dok. tech. 2
K. Eljasz
33
roboty murarskie i tynkarskie
R. Tyszer
34
matematyka
B. Wiszniewski
37
7) 13.50 - 14.35   wychowanie do życia w rodzinie
A. Szabunia
18
pracownia dok. tech. 1
S. D±bek
34
pracownia dok. tech. 2
K. Eljasz
33
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
matematyka
B. Wiszniewski
37
8) 14.40 - 15.25   edukacja dla bezpieczeństwa
D. Paprotny
18
religia
B. Dobrzyńska
33
etyka
W. WRagiel
38
dokumentacja techniczna
M. Kubicka
51
9) 15.45 - 16.30   religia
B. Dobrzyńska
42
historia
W. WRagiel
38
etyka
W. WRagiel
38