I TD (83 : 83)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 biologia
A. Wilczak
53
godz.wych.
A. Ziembicka
51
rob. drogowe P1
P. Murawa
warsz1
rob. drogowe P2
G. Rusnak
warsz2
j.n.1                 j.a.1
D. Pilarczyk       M. Mirosławska
20                   32
j.a.2                j.a.3
H. Słomczyńska D. Stachowska
43                   21
wf gr.1            wf gr2
R. Szpojda        A. Szabunia
01                   02
wf gr.3
W. Bodes
03
edukacja dla bezpieczeństwa
D. Paprotny
39
2) 9.05 - 9.50 techn. rob. ziemnych
i nawierzchniowych
A. Ziembicka
51
techn. rob. ziemnych
i nawierzchniowych
A. Ziembicka
51
rob. drogowe P1
P. Murawa
warsz1
rob. drogowe P2
G. Rusnak
warsz2
j.n.1               j.a.1
D. Pilarczyk      M. Mirosławska
20                  32
j.a.2                j.a.3
H. Słomczyńska D. Stachowska
43                   21
wf gr.1            wf gr2
R. Szpojda       A. Szabunia
01                  02
wf gr.3
W. Bodes
03
matematyka
J. Wróblewski
46
3) 10.00 - 10.45 techn. rob. ziemnych
i nawierzchniowych
A. Ziembicka
51
techn. rob. ziemnych
i nawierzchniowych
A. Ziembicka
51
rob. drogowe P1
P. Murawa
warsz1
rob. drogowe P2
G. Rusnak
warsz2
j.n.2                j.a.4
D. Pilarczyk       M. Mirosławska
19                   43
j.a.5                j.a.6
H. Słomczyńska  K. Rosada
32                   20
wf gr.4             wf gr.5
R. Szpojda        G. Klinowski
01                   02
wf gr.6             wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                   O4
techn. rob. ziemnych
i nawierzchniowych
A. Ziembicka
51
4) 11.05 - 11.50 organizacja rob. drog. i utrzym.
M. Karolak
33
chemia
D. Paprotny
18
rob. drogowe P1
P. Murawa
warsz1
rob. drogowe P2
G. Rusnak
warsz2
j.n.2                j.a.4
D. Pilarczyk       M. Mirosławska
19                   43
j.a.5                 j.a.6
H. Słomczyńska  K. Rosada
32                    20
wf gr.4             wf gr.5
R. Szpojda         G. Klinowski
01                    02
wf gr.6             wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                   O4
edukacja dla bezpieczeństwa
D. Paprotny
39
5) 12.00 - 12.45 organizacja rob. drog.
i utrzym.
M. Karolak
33
j.n.1               j.a.1
D. Pilarczyk     M. Mirosławska
20                32
wf gr.1          j.a.2
R. Szpojda     H. Słomczyńska
 01                43
wf gr2           j.a.3
A. Szabunia   D. Stachowska
02               21
wf gr.3   
W. Bodes
03
rob. drogowe P1
P. Murawa
warsz1
rob. drogowe P2
G. Rusnak
warsz2
wychowanie do życia
w rodzinie
A. Szabunia
46
j.a.4               j.a.5
M. Mirosławska H. Słomczyńska
32                  43
j.a.6               j.n.2
K. Rosada        D. Pilarczyk
19                  20
wf gr.4            wf gr.5
R. Szpojda       G. Klinowski
01                  02
wf gr.6            wf gr.7
W. Bodes         M. Radziemski
03                  05
6) 12.55 - 13.40 matematyka
J. Wróblewski
46
historia
W. WRagiel
38
  historia
W. WRagiel
38
geografia
A. Mo¶
39
7) 13.50 - 14.35 matematyka
J. Wróblewski
46
biologia
A. Wilczak
46
  budownictwo
M. Karolak
33
j. polski
K. Molisak- Karczewska
45
8) 14.40 - 15.25 chemia
D. Paprotny
21
j. polski
K. Molisak- Karczewska
45
  etyka
W. WRagiel
38
religia
T. Głusiec
37
 
9) 15.45 - 16.30   religia
T. Głusiec
37
  etyka
W. WRagiel
38