I TOR (84 : 84)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 prac. reklamy 1
K. Kamińska
44
org. rekl. 1
Ł. Idzikowski
48
działalność gospodarcza
w reklamie
R. Poniedziałek
45
rysunek i lit. 2
K. Kamińska
44
j.n.1                   j.a.1
D. Pilarczyk        M. Mirosławska
20                      32
j.a.2                   j.a.3
H. Słomczyńska   D. Stachowska
43                      21
wf gr.1               wf gr2
R. Szpojda          A. Szabunia
01                      02
wf gr.3
W. Bodes
03
religia
B. Dobrzyńska
18
2) 9.05 - 9.50 prac. reklamy 1
K. Kamińska
44
org. rekl. 1
Ł. Idzikowski
48
działalność gospodarcza
w reklamie
R. Poniedziałek
45
rysunek i lit. 2
K. Kamińska
44
j.n.1                   j.a.1
D. Pilarczyk        M. Mirosławska
20                      32
j.a.2                   j.a.3
H. Słomczyńska   D. Stachowska
43                      21
wf gr.1               wf gr2
R. Szpojda          A. Szabunia
01                      02
wf gr.3
W. Bodes
03
chemia
D. Paprotny
39
3) 10.00 - 10.45 prac. reklamy 2
K. Kamińska
44
org. rekl. 2
Ł. Idzikowski
48
historia
W. WRagiel
38
matematyka
A. Galla
53
j.n.2                    j.a.4
D. Pilarczyk          M. Mirosławska
19                        43
j.a.5                    j.a.6
H. Słomczyńska    K. Rosada
32                       20
wf gr.4                 wf gr.5
R. Szpojda           G. Klinowski
01                       02
wf gr.6                 wf gr.7
W. Bodes              M. Radziemski
03                        O4
biologia
A. Wilczak
33
4) 11.05 - 11.50 prac. reklamy 2
K. Kamińska
44
org. rekl. 2
Ł. Idzikowski
48
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
matematyka
A. Galla
53
j.n.2                    j.a.4
D. Pilarczyk          M. Mirosławska
19                        43
j.a.5                    j.a.6
H. Słomczyńska    K. Rosada
32                       20
wf gr.4                 wf gr.5
R. Szpojda           G. Klinowski
01                       02
wf gr.6                 wf gr.7
W. Bodes              M. Radziemski
03                        O4
matematyka
A. Galla
53
5) 12.00 - 12.45 działalność gospodarcza
w reklamie
R. Poniedziałek
45
j.n.1                   j.a.1
D. Pilarczyk        M. Mirosławska
20                      32
j.a.2                   j.a.3
H. Słomczyńska   D. Stachowska
43                      21
wf gr.1               wf gr2
R. Szpojda          A. Szabunia
01                      02
wf gr.3
W. Bodes
03
edukacja dla bezpieczeństwa
D. Paprotny
18
ekonomia i marketing w reklamie
M. Kubicka
44
j.a.4                    j.a.5
M. Mirosławska     H. Słomczyńska
32                       43
j.a.6                   j.n.2
K. Rosada           D. Pilarczyk
19                      20
wf gr.4                wf gr.5
R. Szpojda           G. Klinowski
01                       02
wf gr.6                wf gr.7
W. Bodes            M. Radziemski
03                      05
6) 12.55 - 13.40 godz.wych.
R. Poniedziałek
45
biologia
A. Wilczak
46
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
chemia
D. Paprotny
18
edukacja dla bezpieczeństwa
D. Paprotny
42
7) 13.50 - 14.35 wychowanie do życia w rodzinie
A. Szabunia
35
geografia
A. Moś
39
religia
B. Dobrzyńska
39
historia
W. WRagiel
38
sztuka w reklamie
K. Kamińska
44
8) 14.40 - 15.25   el. prawa, psych.
i public relations
R. Poniedziałek
44
rysunek i lit. 1
K. Kamińska
40
etyka
W. WRagiel
38
geografia
A. Moś
39
9) 15.45 - 16.30     rysunek i lit. 1
K. Kamińska
40
etyka
W. WRagiel
38