II TAK (89 : 89)
Data publikacji: 2015-01-27

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
47
matematyka
B. Szymańska
52
kosztorys w arch. P1
N. Śliwińska
47
matematyka rozsz.
B. Szymańska
52
j.n.1                j.a.1
J. Maziarz         M. Kruszyna
20                   19
j.a.2                j.a.3
K. Rosada        D. Stachowska
32                   43
wf gr.1             wf gr2
A. Szabunia      P. Zarzecki
01                    02
wf gr.5             wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                    05
2) 9.05 - 9.50 rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
47
matematyka rozsz.
B. Szymańska
52
kosztorys w arch.
N. Śliwińska
47
religia
B. Dobrzyńska
18
j.n.1                j.a.1
J. Maziarz         M. Kruszyna
20                   19
j.a.2                j.a.3
K. Rosada        D. Stachowska
32                   43
wf gr.1             wf gr2
A. Szabunia      P. Zarzecki
01                    02
wf gr.5             wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                    05
3) 10.00 - 10.45 j.n.1                j.a.1
J. Maziarz         M. Kruszyna
20                   19
j.a.2                j.a.3
K. Rosada        D. Stachowska
32                   21
wf gr.1             wf gr2
A. Szabunia      P. Zarzecki
01                    02
wf gr.5             wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                    05
biologia rozsz.
A. Wilczak
39
biologia rozsz.
A. Wilczak
45
rośliny ozd. w terenie P1
N. Śliwińska
47
rośliny ozd. w terenie P2
M. Pawłowska
18
j.n.2                j.a.4
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                   19
j.a.5                j.a.6
K. Rosada        M. Mirosławska
32                   43
wf gr.3             wf gr.4
P. Zarzecki      G. Klinowski
03                   01
wf gr.8
M. Radziemski
05
4) 11.05 - 11.50 j.n.2                j.a.4
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                   19
j.a.5                j.a.6
K. Rosada        M. Mirosławska
32                   43
wf gr.3             wf gr.4
P. Zarzecki      G. Klinowski
03                   01
wf gr.8
M. Radziemski
05
podstawy przedsiębiorczości
M. Kubicka
46
matematyka
B. Szymańska
52
rośliny ozd. w terenie P1
N. Śliwińska
47
rośliny ozd. w terenie P2
M. Pawłowska
18
j.n.2                j.a.4
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                   19
j.a.5                j.a.6
K. Rosada        M. Mirosławska
32                   43
wf gr.3             wf gr.4
P. Zarzecki      G. Klinowski
01                   02
wf gr.8
M. Radziemski
05
5) 12.00 - 12.45 pracownia projekt. P1
N. Śliwińska
47
pracownia projekt. P2
M. Pawłowska
43
eksploat. maszyn
M. Kłosowski
48
religia
B. Dobrzyńska
51
rośliny ozd. w terenie P1
N. Śliwińska
47
rośliny ozd. w terenie P2
M. Pawłowska
18
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
6) 12.55 - 13.40 pracownia projekt. P1
N. Śliwińska
47
pracownia projekt. P2
M. Pawłowska
43
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
podstawy przedsiębiorczości
M. Kubicka
53
rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
45
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
7) 13.50 - 14.35 pracownia projekt. P1
N. Śliwińska
47
pracownia projekt. P2
M. Pawłowska
43
godz.wych.
M. Kłosowski
48
podstawy arch. krajobr.
M. Kłosowski
48
rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
45
matematyka
B. Szymańska
52
8) 14.40 - 15.25 pracownia projekt. P1
N. Śliwińska
47
pracownia projekt. P2
M. Pawłowska
43
wychowanie do życia w rodzinie
A. Szabunia
52
rośliny ozd. w arch.
M. Kłosowski
48
etyka
W. WRagiel
38
kosztorys w arch, P2
N. Śliwińska
47
9) 15.45 - 16.30 pracownia projekt. P1
N. Śliwińska
47
pracownia projekt. P2
M. Pawłowska
43
    etyka
W. WRagiel
38