II TB (88 : 88)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek ,
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 konstrukcje budowlane
H Weber
34
prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
roboty murarskie i tynkarskie
S. D±bek
34
religia
B. Dobrzyńska
18
j.n.1                j.a.1
J. Maziarz         M. Kruszyna
20                   19
j.a.2                j.a.3
K. Rosada        D. Stachowska
32                   43
wf gr.1             wf gr2
A. Szabunia      P. Zarzecki
01                   02
wf gr.5             wf gr.7
W. Bodes         M. Radziemski
03                   05
2) 9.05 - 9.50 konstrukcje budowlane
H Weber
34
prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
roboty murarskie i tynkarskie
S. D±bek
34
WOS rozsz.
A. Mokras
38
j.n.1                j.a.1
J. Maziarz         M. Kruszyna
20                   19
j.a.2                j.a.3
K. Rosada        D. Stachowska
32                   43
wf gr.1             wf gr2
A. Szabunia      P. Zarzecki
01                   02
wf gr.5             wf gr.7
W. Bodes         M. Radziemski
03                   05
3) 10.00 - 10.45 j.n.1                j.a.1
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                  19
j.a.2               j.a.3
K. Rosada       D. Stachowska
32                  21
wf gr.1           wf gr2
A. Szabunia    P. Zarzecki
01                  02
wf gr.5           wf gr.7
W. Bodes        M. Radziemski
03                  05
prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
godz.wych.
S. D±bek
34
matematyka rozsz.
B. Wiszniewski
37
j.n.2                  j.a.4
J. Maziarz           M. Kruszyna
20                     19
j.a.5                  j.a.6
K. Rosada          M. Mirosławska
32                     43
wf gr.3              wf gr.4
P. Zarzecki         G. Klinowski
03                      01
wf gr.8
M. Radziemski
05
4) 11.05 - 11.50 j.n.2                  j.a.4
J. Maziarz           M. Kruszyna
20                     19
j.a.5                  j.a.6
K. Rosada          M. Mirosławska
32                     43
wf gr.3              wf gr.4
P. Zarzecki         G. Klinowski
03                      01
wf gr.8
M. Radziemski
05
prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
matematyka
B. Wiszniewski
37
wychowanie do życia w rodzinie
A. Szabunia
34
j.n.2                  j.a.4
J. Maziarz           M. Kruszyna
20                     19
j.a.5                  j.a.6
K. Rosada          M. Mirosławska
32                     43
wf gr.3              wf gr.4
P. Zarzecki         G. Klinowski
01                     02
wf gr.8
M. Radziemski
05
5) 12.00 - 12.45 matematyka rozsz.
B. Wiszniewski
37
prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
matematyka
B. Wiszniewski
37
wiedza o kulturz
D. Stachowska
21
roboty murarskie i tynkarskie
S. D±bek
34
6) 12.55 - 13.40 podstawy przedsiębiorczo¶ci
M. Kubicka
37
prac. murar.-tynk. 2; 8.15 - 14.15
R. Tyszer
warsz1
prac. murar.-tynk. 1; 8.15 - 14.15
S. D±bek
warsz2
wiedza o kulturz
D. Stachowska
21
j. polski
M. Osiński
42
roboty murarskie i tynkarskie
S. D±bek
34
7) 13.50 - 14.35 dokumentacja techniczna
H Weber
34
  j. polski
M. Osiński
42
j. polski
M. Osiński
42
podstawy przedsiębiorczo¶ci
M. Kubicka
51
8) 14.40 - 15.25 prac. org. robót bud. 1
R. Tyszer
33
prac. org. robót bud.2
S. D±bek
34
  budownictwo
S. D±bek
34
etyka
W. WRagiel
38
matematyka
B. Wiszniewski
37
9) 15.45 - 16.30 prac. org. robót bud. 1
R. Tyszer
33
prac. org. robót bud.2
S. D±bek
34
  religia
B. Dobrzyńska
33
etyka
W. WRagiel
38