II TD (90 : 90)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 matematyka
J. Wróblewski
46
  techn. rob. ziemnych
i nawierzchniowych
A. Ziembicka
51
org. i nadzór P1
G. Rusnak
48
org. i nadzór P2
M. Karolak
33
j.n.1                j.a.1
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                  19
j.a.2               j.a.3
K. Rosada       D. Stachowska
32                  43
wf gr.1           wf gr2
A. Szabunia    P. Zarzecki
01                  02
wf gr.5           wf gr.7
W. Bodes       M. Radziemski
03                 05
2) 9.05 - 9.50 godz.wych.
M. Karolak
33
matematyka
J. Wróblewski
46
geogr. rozsz.
A. Moś
39
org. i nadzór P1
G. Rusnak
48
org. i nadzór P2
M. Karolak
33
j.n.1                j.a.1
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                  19
j.a.2               j.a.3
K. Rosada       D. Stachowska
32                  43
wf gr.1           wf gr2
A. Szabunia    P. Zarzecki
01                  02
wf gr.5           wf gr.7
W. Bodes       M. Radziemski
03                 05
3) 10.00 - 10.45 j.n.1                j.a.1
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                  19
j.a.2               j.a.3
K. Rosada       D. Stachowska
32                  21
wf gr.1           wf gr2
A. Szabunia    P. Zarzecki
01                  02
wf gr.5           wf gr.7
W. Bodes       M. Radziemski
03                 05
matematyka
J. Wróblewski
46
religia
B. Dobrzyńska
54
wychowanie do życia w rodzinie
A. Szabunia
40
j.n.2               j.a.4
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                  19
j.a.5               j.a.6
K. Rosada       M. Mirosławska
32                  43
wf gr.3            wf gr.4
P. Zarzecki     G. Klinowski
03                  01
wf gr.8
M. Radziemski
05
4) 11.05 - 11.50 j.n.2               j.a.4
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                  19
j.a.5               j.a.6
K. Rosada       M. Mirosławska
32                  43
wf gr.3            wf gr.4
P. Zarzecki     G. Klinowski
03                  01
wf gr.8
M. Radziemski
05
budownictwo
M. Karolak
33
podstawy przedsiębiorczości
M. Kubicka
41
rob. drogowe P1
P. Murawa
warsz1
rob. drogowe P2
G. Rusnak
warsz2
j.n.2               j.a.4
J. Maziarz        M. Kruszyna
20                  19
j.a.5               j.a.6
K. Rosada       M. Mirosławska
32                  43
wf gr.3            wf gr.4
P. Zarzecki     G. Klinowski
01                  02
wf gr.8
M. Radziemski
05
5) 12.00 - 12.45 techn. rob. ziemnych
i nawierzchniowych
A. Ziembicka
51
organizacja rob. drog.
i utrzym.
G. Rusnak
51
JOZ ang.
H. Słomczyńska
32
JOZ niem.
J. Maziarz
53
rob. drogowe P1
P. Murawa
warsz1
rob. drogowe P2
G. Rusnak
warsz2
historia i społeczeństwo
W. WRagiel
39
6) 12.55 - 13.40 techn. rob. ziemnych
i nawierzchniowych
A. Ziembicka
51
org. i nadzór P1
G. Rusnak
21
org. i nadzór P2
M. Karolak
33
budownictwo
M. Karolak
51
rob. drogowe P1
P. Murawa
warsz1
rob. drogowe P2
G. Rusnak
warsz2
wiedza o kulturz
D. Stachowska
21
7) 13.50 - 14.35 podstawy przedsiębiorczości
M. Kubicka
37
org. i nadzór P1
G. Rusnak
21
org. i nadzór P2
M. Karolak
33
j. polski
K. Molisak- Karczewska
45
  matematyka rozsz.
J. Wróblewski
46
8) 14.40 - 15.25 religia
B. Dobrzyńska
38
dokum. tech. P1
G. Rusnak
21
dokum. tech P2
M. Karolak
33
j. polski
K. Molisak- Karczewska
45
etyka
W. WRagiel
38
j. polski
K. Molisak- Karczewska
45
9) 15.45 - 16.30   dokum. tech. P1
G. Rusnak
21
dokum. tech P2
M. Karolak
33
wiedza o kulturz
D. Stachowska
21
etyka
W. WRagiel
38