II TG (53 : 53)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 pomiary inż.1
M. Pietsch
41
j. polski
M. Osiński
42
j. polski
M. Osiński
42
matematyka
A. Galla
53
pomiary inż.2
M. Pietsch
41
2) 9.05 - 9.50 pomiary inż.1
M. Pietsch
41
wf gr.1
W. Bodes
O4
wf gr2
R. Szpojda
0
j. polski
M. Osiński
42
matematyka
A. Galla
53
pomiary inż.2
M. Pietsch
41
3) 10.00 - 10.45 geodezja ogólna
D. Idzikowska
18
godz.wych.
A. Galla
53
rysunek geodezyjny i prace kartograficzne
M. Bojarska
40
podstawy geodezji
D. Idzikowska
41
wf gr2
R. Szpojda
O4
wf gr.1
W. Bodes
02
4) 11.05 - 11.50 oblicz. geod.1
M. Bojarska
40
oblicz. geod.2
M. Pietsch
41
matematyka
A. Galla
53
rysunek geodezyjny i prace kartograficzne
M. Bojarska
40
geodezja inżynieryjna
M. Pietsch
40
wf gr2
R. Szpojda
03
wf gr.1
W. Bodes
O4
5) 12.00 - 12.45 j.n.1
J. Maziarz
20
j.a.1
D. Stachowska
21
matematyka
A. Galla
53
oblicz. geod.1
M. Bojarska
40
oblicz. geod.2
M. Pietsch
41
geodezja inżynieryjna
M. Pietsch
40
JOZ niem.
A. Łukasiewicz
47
JOZ ang.
M. Kruszyna
42
6) 12.55 - 13.40 j.n.1
J. Maziarz
20
j.a.1
D. Stachowska
21
j.n.1
J. Maziarz
20
j.a.1
D. Stachowska
19
oblicz. geod.1
M. Bojarska
40
oblicz. geod.2
M. Pietsch
41
geodezja ogólna
D. Idzikowska
40
matematyka rozsz.
A. Galla
53
7) 13.50 - 14.35 kataster
M. Bojarska
40
kataster
M. Bojarska
41
wf gr2
R. Szpojda
01
wf gr.1
W. Bodes
03
geodezja ogólna
D. Idzikowska
40
matematyka rozsz.
A. Galla
53
8) 14.40 - 15.25 geogr. rozsz.
A. Moś
39
podstawy przedsiębiorczości
M. Kubicka
37
geogr. rozsz.
A. Moś
39
etyka
W. WRagiel
38
religia
G. Szalińska
34
9) 15.45 - 16.30 religia
G. Szalińska
35
    etyka
W. WRagiel
38