II TOR (89 : 89)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
grafika komp.1
K. Kamińska
44
org. rekl. 1
Ł. Idzikowski
48
godz.wych.
Ł. Idzikowski
48
historia i społeczeństwo
A. Mokras
38
j.n.1                  j.a.1
J. Maziarz          M. Kruszyna
20                    19
j.a.2                  j.a.3
K. Rosada         D. Stachowska
32                    43
wf gr.1             wf gr2
A. Szabunia      P. Zarzecki
01                    02
wf gr.5              wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                    05
2) 9.05 - 9.50 j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
grafika komp.1
K. Kamińska
44
org. rekl. 1
Ł. Idzikowski
48
sprzedaz w rek.
R. Poniedziałek
48
sprzedaz w rek.
R. Poniedziałek
44
j.n.1                  j.a.1
J. Maziarz          M. Kruszyna
20                    19
j.a.2                  j.a.3
K. Rosada         D. Stachowska
32                    43
wf gr.1             wf gr2
A. Szabunia      P. Zarzecki
01                    02
wf gr.5              wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                    05
3) 10.00 - 10.45 j.n.1                  j.a.1
J. Maziarz          M. Kruszyna
20                    19
j.a.2                  j.a.3
K. Rosada         D. Stachowska
32                    21
wf gr.1             wf gr2
A. Szabunia      P. Zarzecki
01                    02
wf gr.5              wf gr.7
W. Bodes          M. Radziemski
03                    05
działalność gospodarcza
w reklamie
R. Poniedziałek
45
rysunek i lit. 2
K. Kamińska
48
prac. reklamy 2
Ł. Idzikowski
44
matematyka
B. Szymańska
52
j.n.2                 j.a.4
J. Maziarz          M. Kruszyna
20                    19
j.a.5                 j.a.6
K. Rosada         M. Mirosławska
32                    43
wf gr.3             wf gr.4
P. Zarzecki       G. Klinowski
03                   01
wf gr.8
M. Radziemski
05
4) 11.05 - 11.50 j.n.2                 j.a.4
J. Maziarz          M. Kruszyna
20                    19
j.a.5                 j.a.6
K. Rosada         M. Mirosławska
32                    43
wf gr.3             wf gr.4
P. Zarzecki       G. Klinowski
03                   01
wf gr.8
M. Radziemski
05
działalność gospodarcza
w reklamie
R. Poniedziałek
45
rysunek i lit. 2
K. Kamińska
48
prac. reklamy 2
Ł. Idzikowski
44
matematyka
B. Szymańska
52
j.n.2                 j.a.4
J. Maziarz          M. Kruszyna
20                    19
j.a.5                 j.a.6
K. Rosada         M. Mirosławska
32                    43
wf gr.3             wf gr.4
P. Zarzecki       G. Klinowski
01                    02
wf gr.8
M. Radziemski
05
5) 12.00 - 12.45 prac. reklamy 1
Ł. Idzikowski
44
rysunek i lit. 1
K. Kamińska
48
podstawy przedsiębiorczości
M. Kubicka
44
ekonomia i marketing w reklamie
R. Poniedziałek
34
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
historia i społeczeństwo
A. Mokras
38
6) 12.55 - 13.40 prac. reklamy 1
Ł. Idzikowski
44
rysunek i lit. 1
K. Kamińska
48
wychowanie do życia w rodzinie
A. Szabunia
52
JOZ niem.
A. Kowalczuk
19
JOZ ang.
Ł. Idzikowski
42
grafika komp. 2
K. Kamińska
44
org. rekl. 2
Ł. Idzikowski
21
podstawy przedsiębiorczości
M. Kubicka
51
7) 13.50 - 14.35 el. prawa, psych. i public relations
R. Poniedziałek
48
matematyka
B. Szymańska
52
WOS rozsz.
A. Mokras
38
grafika komp. 2
K. Kamińska
44
org. rekl. 2
Ł. Idzikowski
21
geogr. rozsz.
A. Moś
39
8) 14.40 - 15.25 działalność gospodarcza w reklamie
R. Poniedziałek
48
geogr. rozsz.
A. Moś
39
religia
G. Szalińska
35
etyka
W. WRagiel
38
 
9) 15.45 - 16.30   religia
G. Szalińska
35
  etyka
W. WRagiel
38