III TB 1 (58 : 58)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 prac. org. robót bud. 1
A. Burghardt
49
prac. org. robót bud.2
E. Szałkowska
50
matematyka rozsz.
B. Wiszniewski
37
prac. kosztorys. 1
R. Tyszer
49
prac. kosztorys. 2
E. Szałkowska
50
org. rob. budowl.
S. D±bek
34
 
2) 9.05 - 9.50 prac. org. robót bud. 1
A. Burghardt
49
prac. org. robót bud.2
E. Szałkowska
50
matematyka
B. Wiszniewski
37
prac. kosztorys. 1
R. Tyszer
49
prac. kosztorys. 2
E. Szałkowska
50
org. rob. budowl.
S. D±bek
34
WOS rozsz.
A. Mokras
38
3) 10.00 - 10.45 prac. org. robót bud. 1
A. Burghardt
49
prac. org. robót bud.2
E. Szałkowska
50
j.n.1
J. Maziarz
20
j.a.1
M. Mirosławska
43
j.a.2
H. Słomczyńska
32
prac. kosztorys. 1
R. Tyszer
49
prac. kosztorys. 2
E. Szałkowska
50
org. rob. budowl.
S. D±bek
34
matematyka rozsz.
B. Wiszniewski
37
4) 11.05 - 11.50 prac. org. robót bud. 1
A. Burghardt
49
prac. org. robót bud.2
E. Szałkowska
50
j.n.1
J. Maziarz
20
j.a.1
M. Mirosławska
43
j.a.2
H. Słomczyńska
32
budownictwo
S. D±bek
34
matematyka rozsz.
B. Wiszniewski
37
matematyka
B. Wiszniewski
37
5) 12.00 - 12.45 dokumentacja techniczna
H Weber
34
godz.wych.
B. Wiszniewski
37
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
matematyka
B. Wiszniewski
37
historia sztuki
D. Stachowska
21
6) 12.55 - 13.40 konstrukcje budowlane
H Weber
34
dokumentacja techniczna
H Weber
34
j.n.1
J. Maziarz
20
j.a.1
M. Mirosławska
43
j.a.2
H. Słomczyńska
32
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
wf gr.1
R. Szpojda
01
wf gr2
P. Zarzecki
02
wf gr.3
G. Klinowski
03
7) 13.50 - 14.35 wf gr.1
R. Szpojda
01
wf gr2
P. Zarzecki
02
wf gr.3
G. Klinowski
03
konstrukcje budowlane
H Weber
34
religia
G. Szalińska
35
kosztorysowanie
A. Burghardt
49
budownictwo
S. D±bek
34
8) 14.40 - 15.25 wf gr.1
R. Szpojda
01
wf gr2
P. Zarzecki
02
wf gr.3
G. Klinowski
03
etyka
W. WRagiel
38
WOS rozsz.
A. Mokras
38
religia
G. Szalińska
42
 
9) 15.45 - 16.30   etyka
W. WRagiel
38