III TD (65 : 65)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00   matematyka
J. Wróblewski
46
matematyka rozsz.
J. Wróblewski
46
matematyka
J. Wróblewski
46
org. i nadzór P1
P. Murawa
48
org. i nadzór P2
M. Karolak
53
2) 9.05 - 9.50   historia i społeczeństwo
W. WRagiel
39
matematyka
J. Wróblewski
46
matematyka rozsz.
J. Wróblewski
46
org. i nadzór P1
P. Murawa
48
org. i nadzór P2
M. Karolak
53
3) 10.00 - 10.45 kosztorysowanie
M. Karolak
33
j.n.1              j.a.1
J. Maziarz      M. Mirosławska
20                43
j.a.2
H. Słomczyńska
32
geogr. rozsz.
A. Moś
39
kosztorysowanie
M. Karolak
33
org. i nadzór P1
P. Murawa
48
org. i nadzór P2
M. Karolak
53
4) 11.05 - 11.50 religia
B. Dobrzyńska
21
j.n.1              j.a.1
J. Maziarz      M. Mirosławska
20                43
j.a.2
H. Słomczyńska
32
kosztorysowanie
M. Karolak
33
geogr. rozsz.
A. Moś
39
kosztorysowanie P1
M. Karolak
33
kosztorysowanie P2
A. Ziembicka
51
5) 12.00 - 12.45 wf gr.1           wf gr2
G. Klinowski   P. Zarzecki
01                 02
wf gr.3           wf gr.7
A. Szabunia    M. Radziemski
03                 05
kosztorysowanie
M. Karolak
33
godz.wych.
J. Wróblewski
46
kosztorysowanie P1
M. Karolak
33
kosztorysowanie P2
A. Ziembicka
48
kosztorysowanie P1
M. Karolak
33
kosztorysowanie P2
A. Ziembicka
51
6) 12.55 - 13.40 wf gr.1           wf gr2
G. Klinowski   P. Zarzecki
01                 02
wf gr.3           wf gr.7
A. Szabunia    M. Radziemski
03                 05
geogr. rozsz.
A. Moś
39
j.n.1          j.a.1
J. Maziarz  M. Mirosławska
20             43
j.a.2
H. Słomczyńska
32
kosztorysowanie P1
M. Karolak
33
kosztorysowanie P2
A. Ziembicka
48
matematyka
J. Wróblewski
46
7) 13.50 - 14.35 organizacja rob. drog. i utrzym.
A. Ziembicka
51
religia
B. Dobrzyńska
42
org. i nadzór P1
P. Murawa
49
org. i nadzór P2
M. Karolak
52
wf gr.1            wf gr2
G. Klinowski    P. Zarzecki
01                   02
wf gr.3            wf gr.7
A. Szabunia    M. Radziemski
03                  O4
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
8) 14.40 - 15.25 organizacja rob. drog. i utrzym.
A. Ziembicka
51
etyka
W. WRagiel
38
org. i nadzór P1
P. Murawa
49
org. i nadzór P2
M. Karolak
52
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
j. polski
J. Gielerak - Przybylska
35
9) 15.45 - 16.30   etyka
W. WRagiel
38
org. i nadzór P1
P. Murawa
49
org. i nadzór P2
M. Karolak
52