IV TA (88 : 88)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 j.a.1                  j.a.2
M. Mirosławska   D. Stachowska
32                     21
j.a.3                  j.n.1
H. Słomczyńska  J. Maziarz
43                     20
j.n.2                  j.n.3
A. Kowalczuk     D. Pilarczyk
19                    18
j.a.4                  j.a.5
M. Mirosławska   M. Kruszyna
43                     18
j.a.6                  j.n.4
H. Słomczyńska  J. Maziarz
32                      20
j.n.5                  j.n.6
A. Kowalczuk     D. Pilarczyk
19                     34
godz.wych.
A. Moś
39
konstrukcje budowlane
E. Szałkowska
50
projektowanie
K. Eljasz
33
2) 9.05 - 9.50 j.a.1                  j.a.2
M. Mirosławska   D. Stachowska
32                     21
j.a.3                  j.n.1
H. Słomczyńska  J. Maziarz
43                     20
j.n.2                  j.n.3
A. Kowalczuk     D. Pilarczyk
19                    18
j.a.4                  j.a.5
M. Mirosławska   M. Kruszyna
43                     18
j.a.6                  j.n.4
H. Słomczyńska  J. Maziarz
32                      20
j.n.5                  j.n.6
A. Kowalczuk     D. Pilarczyk
19                     34
religia
B. Dobrzyńska
35
j. polski
A. Blandzi
45
projektowanie
K. Eljasz
33
3) 10.00 - 10.45 j. polski
A. Blandzi
45
wf gr.1              wf gr.3
R. Szpojda         W. Bodes
01                    02
wf gr2
G. Klinowski
03
matematyka
J. Wróblewski
46
matematyka
J. Wróblewski
46
religia
B. Dobrzyńska
54
4) 11.05 - 11.50 j. polski
A. Blandzi
45
wf gr.1              wf gr.3
R. Szpojda         W. Bodes
01                    02
wf gr2
G. Klinowski
03
matematyka
J. Wróblewski
46
matematyka
J. Wróblewski
46
j. polski
A. Blandzi
45
5) 12.00 - 12.45 specjalizacja
E. Szałkowska
50
matematyka
J. Wróblewski
46
wf gr.1         wf gr2
R. Szpojda   G. Klinowski
01               02
wf gr.3
W. Bodes
03
WOS
A. Mokras
38
j. polski
A. Blandzi
45
6) 12.55 - 13.40 specjalizacja
E. Szałkowska
50
budownictwo
A. Burghardt
49
konstrukcje budowlane
E. Szałkowska
50
konstrukcje budowlane
E. Szałkowska
50
specjalizacja
E. Szałkowska
50
7) 13.50 - 14.35 specjalizacja
E. Szałkowska
50
budownictwo
A. Burghardt
49
j.a.1                  j.a.2
M. Mirosławska   D. Stachowska
32                     21
j.a.3                  j.n.1
H. Słomczyńska  J. Maziarz
43                     20
j.n.2                  j.n.3
A. Kowalczuk     D. Pilarczyk
19                    18
j.a.4                  j.a.5
M. Mirosławska   M. Kruszyna
43                     19
j.a.6                  j.n.4
H. Słomczyńska  J. Maziarz
32                      20
j.n.5                  j.n.6
A. Kowalczuk     D. Pilarczyk
18                     34
specjalizacja
E. Szałkowska
50
8) 14.40 - 15.25 budownictwo
A. Burghardt
49
etyka
W. WRagiel
38
j.a.1                  j.a.2
M. Mirosławska   D. Stachowska
32                     21
j.a.3                  j.n.1
H. Słomczyńska  J. Maziarz
43                     20
j.n.2                  j.n.3
A. Kowalczuk     D. Pilarczyk
19                    18
j.a.4                  j.a.5
M. Mirosławska   M. Kruszyna
43                     19
j.a.6                  j.n.4
H. Słomczyńska  J. Maziarz
32                      20
j.n.5                  j.n.6
A. Kowalczuk     D. Pilarczyk
18                     34
specjalizacja
E. Szałkowska
50
9) 15.45 - 16.30 budownictwo
A. Burghardt
49
etyka
W. WRagiel
38