G. Klinowski (21 : 21)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00          
2) 9.05 - 9.50          
3) 10.00 - 10.45   IV TG    IV TA
wf gr2  wf gr2
03        03  I TD        I TB
wf gr.5   wf gr.5
02          02
I TOR      I TAK
wf gr.5   wf gr.5
02          02
II TD      II TAK
wf gr.4   wf gr.4
01          01
II TB       II TOR
wf gr.4   wf gr.4
01          01
4) 11.05 - 11.50 II TD       II TAK
wf gr.4   wf gr.4
01          01
II TB       II TOR
wf gr.4   wf gr.4
01          01
IV TG    IV TA
wf gr2  wf gr2
03        03
  I TD        I TB
wf gr.5   wf gr.5
02          02
I TOR      I TAK
wf gr.5   wf gr.5
02          02
II TD       II TAK
wf gr.4   wf gr.4
02          02
II TB       II TOR
wf gr.4   wf gr.4
02          02
5) 12.00 - 12.45 III TAK   III TOR
wf gr.1  wf gr.1
01          01
III TD
wf gr.1
01
  IV TG
wf gr2
02
IV TA
wf gr2
02
IV TAK
wf gr2
03
IV TB
wf gr2
03
I TB        I TD
wf gr.5   wf gr.5
02          02
I TOR      I TAK
wf gr.5    wf gr.5
02           02
6) 12.55 - 13.40 III TOR   III TD
wf gr.1   wf gr.1
01          01
III TAK
wf gr.1
01
  IV TAK
wf gr2
02
IV TB
wf gr2
02
IV TAK
wf gr2
03
IV TB
wf gr2
03
III TB 1
wf gr.3
03
III TB 2
wf gr.3
03
7) 13.50 - 14.35 III TB 1
wf gr.3
03
III TB 2
wf gr.3
03
    III TOR   III TD
wf gr.1   wf gr.1
01          01
III TAK
wf gr.1
01
IV TOR
wf gr2
02
IV TD
wf gr2
02
8) 14.40 - 15.25 III TB 1   III TB 2
wf gr.3   wf gr.3
03          03
      IV TOR    IV TD
wf gr2    wf gr2
02          02
9) 15.45 - 16.30 IV TD     IV TOR
wf gr2   wf gr2
02         02