M. Kruszyna (18 : 18)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 III TG
j.a.1
42
III TAK
j.a.1
42
IV TG    IV TOR   IV TD
j.a.5      j.a.5       j.a.5
18        18          18
IV TAK  IV TB      IV TA
j.a.5     j.a.5       j.a.5
18        18          18
    II TD  II TAK  II TB
j.a.1  j.a.1     j.a.1
19     19        19
II TOR
j.a.1
19
2) 9.05 - 9.50   IV TG    IV TOR   IV TD
j.a.5      j.a.5       j.a.5
18        18          18
IV TAK  IV TB      IV TA
j.a.5     j.a.5       j.a.5
18        18          18
    II TD  II TAK  II TB
j.a.1  j.a.1     j.a.1
19     19        19
II TOR
j.a.1
19
3) 10.00 - 10.45 II TD  II TAK  II TB
j.a.1  j.a.1     j.a.1
19     19        19
II TOR
j.a.1
19
      II TD  II TAK  II TB
j.a.4  j.a.4     j.a.4
19     19        19
II TOR
j.a.4
19
4) 11.05 - 11.50 II TD  II TAK  II TB
j.a.4  j.a.4     j.a.4
19     19        19
II TOR
j.a.4
19
  III TOR
j.a.4
20
III TB 2
j.a.4
20
  II TD  II TAK  II TB
j.a.4  j.a.4     j.a.4
19     19        19
II TOR
j.a.4
19
5) 12.00 - 12.45     III TOR  III TB 2
j.a.4      j.a.4
20         20
III TG  III TAK
j.a.1    j.a.1
32       32
II TG
JOZ ang.
42
6) 12.55 - 13.40       III TOR  III TB 2
j.a.4      j.a.4
20         20
III TG   III TAK
j.a.1     j.a.1
32        32
7) 13.50 - 14.35       IV TG   IV TOR  IV TD
j.a.5    j.a.5      j.a.5
19       19         19
IV TAK IV TB     IV TA
j.a.5    j.a.5      j.a.5
19       19         19
III TG
j.a.1
32
III TAK
j.a.1
32
8) 14.40 - 15.25       IV TG   IV TOR  IV TD
j.a.5    j.a.5      j.a.5
19       19         19
IV TAK IV TB     IV TA
j.a.5    j.a.5      j.a.5
19       19         19