J. Maziarz (21 : 21)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 IV TD  IV TAK  IV TA
j.n.1   j.n.1     j.n.1
20      20        20
IV TG  IV TB
j.n.1   j.n.1
20      20
IV TG  IV TOR  IV TD
j.n.4   j.n.4      j.n.4
20      20         20
IV TA  IV TB     IV TAK
j.n.4   j.n.4      j.n.4
20      20         20
    II TD  II TAK  II TB
j.n.1   j.n.1    j.n.1
20      20       20
II TOR
j.n.1
20
2) 9.05 - 9.50 IV TD  IV TAK  IV TA
j.n.1   j.n.1     j.n.1
20      20        20
IV TG  IV TB
j.n.1   j.n.1
20      20
IV TG  IV TOR  IV TD
j.n.4   j.n.4      j.n.4
20      20         20
IV TA  IV TB     IV TAK
j.n.4   j.n.4      j.n.4
20      20         20
    II TD  II TAK  II TB
j.n.1   j.n.1    j.n.1
20      20       20
II TOR
j.n.1
20
3) 10.00 - 10.45 II TD  II TAK  II TB
j.n.1  j.n.1     j.n.1
20     20       20
II TOR
j.n.1
20
III TD  III TB 1
j.n.1   j.n.1
20      20

    II TD  II TAK  II TB
j.n.2   j.n.2    j.n.2
20      20       20
II TOR
j.n.2
20
4) 11.05 - 11.50 II TD  II TAK  II TB
j.n.1  j.n.1     j.n.1
20     20       20
II TOR
j.n.1
20
III TD
j.n.1
20
III TB 1
j.n.1
20
    II TD  II TAK  II TB
j.n.2   j.n.2    j.n.2
20      20       20
II TOR
j.n.2
20
5) 12.00 - 12.45 II TG
j.n.1
20
  II TD
JOZ niem.
53
   
6) 12.55 - 13.40 II TG
j.n.1
20
II TG
j.n.1
20
III TD  III TB 1
j.n.1    j.n.1
20      20   
7) 13.50 - 14.35     IV TD  IV TAK  IV TA
j.n.1   j.n.1     j.n.1
20      20        20
IV TG  IV TB
j.n.1   j.n.1
20      20
IV TG  IV TOR  IV TD
j.n.4   j.n.4      j.n.4
20      20         20
IV TA  IV TB     IV TAK
j.n.4   j.n.4      j.n.4
20      20         20
 
8) 14.40 - 15.25     IV TD  IV TAK  IV TA
j.n.1   j.n.1     j.n.1
20      20        20
IV TG  IV TB
j.n.1   j.n.1
20      20
IV TG  IV TOR  IV TD
j.n.4   j.n.4      j.n.4
20      20         20
IV TA  IV TB     IV TAK
j.n.4   j.n.4      j.n.4
20      20         20