A. Szabunia (21 : 21)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00       I TD      I TB      I TAK
wf gr2  wf gr2  wf gr2
02       02         02
I TOR
wf gr2
02
II TAK   II TOR   II TD
wf gr.1 wf gr.1  wf gr.1
01        01         01
II TB
wf gr.1
01
2) 9.05 - 9.50     I TG
wf gr2
02
I TD      I TB      I TAK
wf gr2  wf gr2  wf gr2
02       02         02
I TOR
wf gr2
02
II TAK   II TOR   II TD
wf gr.1 wf gr.1  wf gr.1
01        01         01
II TB
wf gr.1
01
3) 10.00 - 10.45 II TAK   II TOR   II TD
wf gr.1 wf gr.1  wf gr.1
01        01         01
II TB
wf gr.1
01
  I TG
wf gr2
O4
II TD
wychowanie do życia w rodzinie
40
 
4) 11.05 - 11.50 I TG
wf gr2
O4
    II TB
wychowanie do życia w rodzinie
34
 
5) 12.00 - 12.45 III TAK   III TOR  III TD
wf gr.3  wf gr.3  wf gr.3
03         03         03
I TD      I TB      I TAK
wf gr2  wf gr2  wf gr2
02       02         02
I TOR
wf gr2
02
I TAK
wychowanie do życia w rodzinie
45
I TD
wychowanie do życia w rodzinie
46
 
6) 12.55 - 13.40 III TAK   III TOR  III TD
wf gr.3  wf gr.3  wf gr.3
03         03         03
II TOR
wychowanie do życia w rodzinie
52
I TG
wychowanie do życia w rodzinie
18
   
7) 13.50 - 14.35 I TOR
wychowanie do życia w rodzinie
35
I TB
wychowanie do życia w rodzinie
18
  III TOR
wf gr.3
03
III TD
wf gr.3
03
III TAK
wf gr.3
03
 
8) 14.40 - 15.25   II TAK
wychowanie do życia w rodzinie
52