E. Sza³kowska (32 : 32)
Data publikacji: 2015-01-13

  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0)7.25-8.10          
1) 8.15 - 9.00 III TB 1
prac. org. robót bud.2
50
  III TB 1
prac. kosztorys. 2
50
IV TA
konstrukcje budowlane
50
III TB 2
prac. kosztorys. 2
50
2) 9.05 - 9.50 III TB 1
prac. org. robót bud.2
50
  III TB 1
prac. kosztorys. 2
50
III TB 2
prac. org. robót bud.2
50
III TB 2
prac. kosztorys. 2
50
3) 10.00 - 10.45 III TB 1
prac. org. robót bud.2
50
III TB 2
budownictwo
50
III TB 1
prac. kosztorys. 2
50
III TB 2
prac. org. robót bud.2
50
III TB 2
prac. kosztorys. 2
50
4) 11.05 - 11.50 III TB 1
prac. org. robót bud.2
50
  IV TB
konstrukcje budowlane
50
III TB 2
prac. org. robót bud.2
50
IV TB
konstrukcje budowlane
50
5) 12.00 - 12.45 IV TA
specjalizacja
50
IV TB
specjalizacja b
50
IV TB
konstrukcje budowlane
50
III TB 2
prac. org. robót bud.2
50
III TB 2
godz.wych.
50
6) 12.55 - 13.40 IV TA
specjalizacja
50
IV TB
specjalizacja b
50
IV TA
konstrukcje budowlane
50
IV TA
konstrukcje budowlane
50
IV TA
specjalizacja
50
7) 13.50 - 14.35 IV TA
specjalizacja
50
IV TB
specjalizacja b
50
  III TB 2
budownictwo
50
IV TA
specjalizacja
50
8) 14.40 - 15.25         IV TA
specjalizacja
50