D. Pilarczyk
Data publikacji: 2021-02-01br>
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.05 - 8,50
  I TB
J. Niemiecki I
19 j
I TREA
J. Niemiecki I
19 j
     
2.
9,00 - 9,45
  IV TB
j.n1
19 j
IV TAK
j.n1
19 j
IV TOR
j.n1
19 j
     
3.
9,55 - 10,40
II TR
J. niemiecki II gr2
19 j
IV TOR
j.n1
19 j
IV TB
j.n1
19 j
IV TAK
j.n1
19 j
    II TAK
J. niemiecki II gr1
19 j
4.
10,55 - 11,40
III TG
j.n1
19 j
II TBD
JOZ niem
19 j
  I TR
*J. niemiecki II gr2
19 j
II TAK
*J. niemiecki II gr1
19 j
5.
11.50 - 12.35
III TG
j.n1
19 j
II TBD
*JOZ niem
19 j
II TAK 1
JOZ niem
19 j
  I TAK
*J. niemiecki II gr2
19 j
6.
12.45 - 13,30
III TAK
j.n1
19 j
III TB
j.n1
19 j
III TOR
j.n1
19 j
III TBW
j.n1
19 j
III TG
j.n1
19 j
I TAK
J. niemiecki II gr2
19 j
II TAK 1
*JOZ niem
19 j
III TG
*j.n1
19 j
7.
13.40 - 14,25
III TAK
j.n1
19 j
III TB
j.n1
19 j
III TOR
j.n1
19 j
III TBW
j.n1
19 j
II TR
*J. niemiecki II gr2
19 j
I TB
J. niemiecki II gr1
19 j
III TBW
*j.n1
19 j
III TB
*j.n1
19 j
III TOR
*j.n1
19 j
III TAK
*j.n1
19 j
 
8.
14.30 - 15,15
IV TOR
j.n1
19 j
IV TB
j.n1
19 j
IV TAK
j.n1
19 j
I TR
J. niemiecki II gr2
19 j
I TB
*J. niemiecki II gr1
19 j
I TREA
*J. Niemiecki I
19 j
I TB
*J. Niemiecki I
19 j
 
9.
15.20 - 16,05
IV TOR
j.n1
19 j
IV TB
j.n1
19 j
IV TAK
j.n1
19 j
    IV TAK
*j.n1
19 j
IV TB
*j.n1
19 j
IV TOR
*j.n1
19 j
 
10.
16.10 - 16.55
        .....
Poniżej tabeli ...