M. Radziemski
Data publikacji: 2021-02-01br>
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.05 - 8,50
      I TAK
wf2
02
 
2.
9,00 - 9,45
I TR
wf1
01
IV TB
wf4
O4
IV TAK
wf4
O4
IV TOR
wf4
O4
  II TAK 1
wf2
O4
II TAK 1
*wf2
02
3.
9,55 - 10,40
I TR
wf1
O4
IV TAK
wf4
O4
IV TB
wf4
O4
IV TOR
wf4
O4
  II TAK 1
wf2
01
I TAK
wf2
02
4.
10,55 - 11,40
  IV TAK
wf1
01
IV TB
wf1
01
IV TOR
wf1
01
I TR
*wf1
03
  I TAK
*wf2
02
5.
11.50 - 12.35
II TREA
wf2
02
IV TAK
wf1
01
IV TB
wf1
01
IV TOR
wf1
01
  II TREA
wf2
02
 
6.
12.45 - 13,30
III TAK
wf3
03
III TB
wf3
03
III TOR
wf3
03
III TBW
wf3
03
    II TREA
*wf2
O4
 
7.
13.40 - 14,25
III TB
wf3
03
III TAK
wf3
03
III TOR
wf3
03
III TBW
wf3
03
    III TAK
*wf3
03
III TB
*wf3
03
III TOR
*wf3
03
III TBW
*wf3
03
 
8.
14.30 - 15,15
      IV TAK
*wf1
01
IV TB
*wf1
01
IV TOR
*wf1
01
 
9.
15.20 - 16,05
      IV TB
*wf4
O4
IV TAK
*wf4
O4
IV TOR
*wf4
O4
 
10.
16.10 - 16.55
        .....
Poniżej tabeli ...