A. Ziembicka
Data publikacji: 2020-05-25

  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1.
8.05 - 8,50
I TBD
1 rob. drogowe
warsz3
       
2.
9,00 - 9,45
I TBD
1 rob. drogowe
warsz3
       
3.
9,55 - 10,40
I TBD
1 rob. drogowe
warsz3
       
4.
10,55 - 11,40
I TBD
*1 rob. drogowe
warsz3
       
5.
11.50 - 12.35
I TBD
roboty ziemne
51
      II TBD
2 org. i nadzór
51
6.
12.45 - 13,30
  II TBD
technologia robót drogowych
51
II TBD
technologia robót drogowych
51
  II TBD
*2 org. i nadzór
51
7.
13.40 - 14,25
    II TBD
*technologia robót drogowych
51
   
8.
14.30 - 15,15
    I TBD
*roboty ziemne
51
   
9.
15.20 - 16,05
    I TBD
*godz.wych.
51
   
10.
.....     ..... .....
Poni¿ej tabeli ...