M. Fr±tczak
Data publikacji: 2024-01-02>
  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1.
7.15 -8.00
         
2.
8.05 - 8,50
III TB
2 Prac. budowlana
warsz2
IV TREA
1 Pracownia renowacji
warsz1
  II TB 2
1 Prac. org. robót bud.
21
II TB 1
1 Prac. org. robót bud.
18A j
3.
9,00 - 9,45
III TB
2 Prac. budowlana
warsz2
IV TREA
1 Pracownia renowacji
warsz1
  II TB 2
*1 Prac. org. robót bud.
21
II TB 1
*1 Prac. org. robót bud.
18A j
4.
9,55 - 10,40
III TB
2 Prac. budowlana
warsz2
IV TREA
1 Pracownia renowacji
warsz1
  II TB 2
2 Prac. budowlana
warsz2
II TB 1
*Technologia robót budowlanych
21
5.
10,55 - 11,40
III TB
2 Prac. budowlana
warsz2
IV TREA
1 Pracownia renowacji
warsz1
  II TB 2
2 Prac. budowlana
warsz2
 
6.
11.50 - 12.35
III TB
*2 Prac. budowlana
warsz2
IV TREA
1 Pracownia renowacji
warsz1
  II TB 2
2 Prac. budowlana
warsz2
 
7.
12.45 - 13,30
  IV TREA
*1 Pracownia renowacji
warsz1
  II TB 2
2 Prac. budowlana
warsz2
 
8.
13.40 - 14,25
    II TB 1
Technologia robót budowlanych
39
II TB 2
2 Prac. budowlana
warsz2
 
9.
14.30 - 15,15
      II TB 2
*2 Prac. budowlana
warsz2
 
10.
15.20 - 16,05
         
11.
16,10 - 16,55
         
12.
17.00-17.45
         
Poni¿ej tabeli ...