III TR
Data publikacji: 2024-01-02>
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.15 -8.00
  WF 1
T. Grabarek
03 S1
WF 2
M Radziemski
O4 S2
     
2.
8.05 - 8,50
Matematyka
M. Głowacka
53
WF 1
T. Grabarek
03 S1
WF 2
M Radziemski
O4 S2
Religia
J. Bielecki
3
J. polski
J. Gierelak-Przybylska
35
Matematyka
M. Głowacka
53
3.
9,00 - 9,45
J. niemiecki II gr2
D. Pilarczyk
19 j
J. angielski II
A. Savchenko
54 j
J. polski
J. Gierelak-Przybylska
35
J. niemiecki II gr1
A. Matusewicz-Zarzeczna
18 j
J. niemiecki II gr2
D. Pilarczyk
19 j
Kampania reklamowa
T. Kamiński
33
Matematyka
M. Głowacka
53
4.
9,55 - 10,40
Historia
W. Ragiel
38
J. polski
J. Gierelak-Przybylska
35
Historia rozsz.
W. Ragiel
38
Podstawy reklamy
T. Kamiński
33
J. Niemiecki I
A. Matusewicz-Zarzeczna
18 j
J. Angielski I gr1
H. Joachimiak
54 j
J. Angielski I gr2
A. Burka-Michalska
33
5.
10,55 - 11,40
Fizyka
D. Paprotny
33
Historia
W. Ragiel
38
J. Angielski I gr1
H. Joachimiak
54 j
J. Angielski I gr2
A. Burka-Michalska
49
J. Niemiecki I
A. Matusewicz-Zarzeczna
18 j
Geografia
S. Walter
39
WF 1
T. Grabarek
03 S1
WF 2
M Radziemski
O4 S2
6.
11.50 - 12.35
Geografia inż.
S. Walter
39
Kampania reklamowa
T. Kamiński
35
Godz.wych.
M. Mazur
53
Historia rozsz.
W. Ragiel
38
Przekaz reklamowy
T. Kamiński
49
7.
12.45 - 13,30
Informatyka gr. 2
K. Konopińska
4
Informatyka gr.1
B. Jankowska
5
1 Grafika reklamowa
K. Kamińska
44
2 Grafika reklamowa
M. Mazur
48
1 Podstawy projektowania i rysunku
M. Mazur
48
2 Podstawy projektowania i rysunku
K. Kamińska
44
Geografia
S. Walter
37
Przekaz reklamowy
T. Kamiński
49
8.
13.40 - 14,25
Informatyka gr. 2
K. Konopińska
4
Informatyka gr.1
B. Jankowska
5
1 Grafika reklamowa
K. Kamińska
44
2 Grafika reklamowa
M. Mazur
48
1 Pracownia przekazu i reklamy
K. Kamińska
44
2 Pracownia przekazu i reklamy
M. Mazur
48
Fizyka
D. Paprotny
33
Religia
J. Bielecki
3
9.
14.30 - 15,15
J. niemiecki II gr1
A. Matusewicz-Zarzeczna
18 j
1 Podstawy projektowania i rysunku
M. Mazur
48
2 Podstawy projektowania i rysunku
K. Kamińska
44
2 Pracownia przekazu i reklamy
M. Mazur
48
1 Pracownia przekazu i reklamy
K. Kamińska
44
J. angielski II
A. Savchenko
18A j
 
10.
15.20 - 16,05
    Podstawy marketingu
M. Mazur
48
   
11.
16,10 - 16,55
         
12.
17.00-17.45
         
Poniżej tabeli ...