M. Kiery³o
Data publikacji: 2024-01-02>
  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1.
7.15 -8.00
         
2.
8.05 - 8,50
III TB
1 Prac. budowlana
warsz1
    III TB
1 Prac. org. robót bud.
49
 
3.
9,00 - 9,45
III TB
1 Prac. budowlana
warsz1
  III TB
Konstrukcje budowlane
49
III TB
*1 Prac. org. robót bud.
49
IV TB
*Konstrukcje budowlane
34
4.
9,55 - 10,40
III TB
1 Prac. budowlana
warsz1
IV TB
1 Prac. kosztorys.
49
III TB
*Konstrukcje budowlane
49
II TB 1
*Konstrukcje budowlane
34
I TB 2
*Technologia robót budowlanych
34
5.
10,55 - 11,40
III TB
1 Prac. budowlana
warsz1
IV TB
1 Prac. kosztorys.
49
  I TB 2
Technologia robót budowlanych
34
III TB
*Godz.wych.
34
6.
11.50 - 12.35
III TB
*1 Prac. budowlana
warsz1
IV TB
1 Prac. kosztorys.
49
I TB 2
Technologia robót budowlanych
49
   
7.
12.45 - 13,30
  IV TB
*1 Prac. kosztorys.
49
II TB 2
*Konstrukcje budowlane
49
   
8.
13.40 - 14,25
  III TB
*Budownictwo
50
I TB 2
Technologia robót budowlanych
49
   
9.
14.30 - 15,15
  IV TB
Konstrukcje budowlane
50
     
10.
15.20 - 16,05
         
11.
16,10 - 16,55
         
12.
17.00-17.45
         
Poni¿ej tabeli ...