A Piechnik
Data publikacji: 2024-01-02>
  Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1.
7.15 -8.00
         
2.
8.05 - 8,50
I TB 2
Budownictwo
35
    II TB 2
2 Prac. org. robót bud.
34
II TB 1
2 Prac. org. robót bud.
18 j
3.
9,00 - 9,45
I TB 2
*Godz.wych.
35
    II TB 2
*2 Prac. org. robót bud.
34
II TB 1
*2 Prac. org. robót bud.
18 j
4.
9,55 - 10,40
  III TREA
*Budownictwo
39
I TB 2
*Budownictwo
52
II TB 2
1 Prac. budowlana
warsz1
 
5.
10,55 - 11,40
  I TB 1
Budownictwo
39
II TB 2
*Budownictwo
52
II TB 2
1 Prac. budowlana
warsz1
 
6.
11.50 - 12.35
  I TB 1
*Budownictwo
39
II TREA
*Budownictwo
52
II TB 2
1 Prac. budowlana
warsz1
 
7.
12.45 - 13,30
  I TREA
*Budownictwo
39
I TBW
*Dokumentacja techniczna
51
II TB 2
1 Prac. budowlana
warsz1
 
8.
13.40 - 14,25
  II TB 1
*Budownictwo
52
  II TB 2
1 Prac. budowlana
warsz1
 
9.
14.30 - 15,15
  I TB 2
*Dokumentacja techniczna
52
  II TB 2
*1 Prac. budowlana
warsz1
 
10.
15.20 - 16,05
         
11.
16,10 - 16,55
         
12.
17.00-17.45
         
Poni¿ej tabeli ...