Do pobrania

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Aby uzyskać duplikat legitymacji, należy najpierw dokonać opłaty w kwocie 9 zł na konto bankowe CKZiU nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze nr 13 1020 5402 0000 0502 0404 7197