Duplikaty dokumentów

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji:

Wydawanie duplikatów, odpisów jest odpłatne. Wpłat należy dokonywać na konto CKZiU nr 1 “Budowlanka” w Zielonej Górze

13 1020 5402 0000 0502 0404 7197

W treści przelewu:

  • imię i nazwisko, klasa
  • wpłata za duplikat legitymacji szkolnej / odpis świadectwa

Za duplikat legitymacji należy uiścić 9 zł, za odpis świadectwa 26 zł.