Egzaminy zawodowe

Komunikat w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy 

FORMUŁA 2012:

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2020 r. 

Komunikat o dostosowaniach 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • Część wspólna 

 • Technik architektury krajobrazu 

 • Technik budownictwa 

 • Technik budownictwa wodnego 

 • Technik drogownictwa 

 • Technik geodeta 

 • Technik organizacji reklamy 

FORMUŁA 2017:

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2020 r. 

Komunikat o dostosowaniach 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • Część wspólna 

 • Technik architektury krajobrazu 

 • Technik budownictwa 

 • Technik budownictwa wodnego 

 • Technik budowy dróg 

 • Technik geodeta 

 • Technik organizacji reklamy