Agnieszka Tokarska 1 czerwca 2021

Etap centralny (blok A)

W dniu 01.06.2021 r. zostały ogłoszone wyniki etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (blok A). Jedna z naszych drużyn zajęła pierwsze miejsce w Polsce i uzyskała tytuły Laureatów Olimpiady.

Komisję w Warszawie zachwycił projekt pt.: “Hydrofobowe miasto – Grawitacyjny system gospodarowania wodą opadową”, którego autorami byli:

Emilia Sabuk – 1 TAK

Oliwia Lorek – 3 TAK

Łukasz Król – 3 TAK

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom: Pani Agnieszce Tokarskiej-Osyczce oraz Panu Mariuszowi Kłosowskiemu.