Kamilla 1 lipca 2021

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Lp.data, godzina, salaprzedmiot
1.24.08.2021 r., godz. 9:00, sala 41geodezja ogólna
2.24.08.2021 r., godz. 12:00, sala 41obliczenia geodezyjne
3.24.08.2021 r., godz. 9:00, sala 42język angielski
4.24.08.2021 r., godz. 9:00, sala 34technologia robót drogowych
5.24.08.2021 r., godz. 12:00, sala 37matematyka