Kamilla 9 lipca 2020

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2020 r.

lp.data, godzina, salaprzedmiot
1.24.08.2020 r.
godz. 9.00
sala 37
matematyka
2.24.08.2020 r.
godz. 9.00
sala 34
język niemiecki
3.24.08.2020 r.
godz. 12.00
sala 34
roboty ziemne