Harmonogram roku szkolnego

I SEMESTR
01.09.2022r. – 31.12.2022r. – klasy I-IV
ZADANIETERMIN
Zebrania klas IV (po gimnazjum) i I z rodzicami (aula geodezyjna):
- klasy IV - matury
- klasy I
05.09.2022r. godz.16.30
05.09.2022r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klas II, III i IV (po podstawówce) z rodzicami (tylko wychowawcy) + Zebranie Rady Rodziców15.09.2022r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami (wszyscy nauczyciele) – kl. I – IV03.11.2022r. godz. 17.00
Klasy I-IV:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi + wyniki próbnych matur w klasach IV (po gimnazjum)
- wystawienie ostatecznych ocen
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca
09.12.2022r. do godz.10.00
15.12.2022r. godz.17.00

21.12.2022r. do godz.10.00
04.01.2023r. godz.16.00
Zaliczenie ocen niedostatecznych z I semestruZgodnie z przedmiotowym systemem oceniania
II SEMESTR
01.01.2023r. - 23.06.2023r. - klasy I-IV (po podstawówce)
01.01.2023r. – 28.04.2023r. – klasy IV (po gimnazjum)
ZADANIETERMIN
Zebrania informacyjne klas IV (po gimnazjum) + nauczyciele przedmiotów maturalnych02.03.2023r. godz. 17.00
Zebrania informacyjne klas I – IV (po podstawówce) z rodzicami23.03.2023r. godz.17.00
Klasy IV (po gimnazjum):
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca
04.04.2023r. do godz.10.00
13.04.2023r. godz.17.00

21.04.2023r. do godz.10.00
25.04.2023r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klasy I – IV (po podstawówce) z rodzicami – wychowawcy + zaproszeni nauczyciele11.05.2023r. godz. 17.00
Klasy I-IV (po podstawówce):
- wystawienie propozycji ocen dla klas I – IV (po podstawówce)
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
05.06.2023r. do godz.10.00
06.06.2023r. godz.17.00

15.06.2023r. do godz.10.00
20.06.2023r. godz.16.00

 

DATAOPIS
01.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego
26-28.09.2022 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas IV (PP)
14.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, do odpracowania przez nauczycieli
24.10-10.11.2022Próbny egzamin zawodowy dla klas IV (PG), IV TG i III TAK (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
31.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, do odpracowania przez nauczycieli
28-30.11.2022Próbna matura z procedurami dla klas IV (język polski, matematyka, rozszerzenie, język obcy)
23-31.12.2021Przerwa zimowa
31.12.2022Koniec semestru I dla klas I-IV
04-29.01.2023Egzamin zawodowy dla klas IV (PG), IV TG i III TAK
30.01.-12.02.2023Ferie zimowe
06-10.03.2023Próbny egzamin zawodowy dla klas objętych egzaminem w czerwcu: III TB, III TREA, III TR
Marzec 2023Rekolekcje + matura próbna (język polski, matematyka, rozszerzenie)
06-11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2023Koniec semestru II w klasach IV (PG)
02-26.05.2023Praktyka zawodowa klasy III i IV (PP)
04,05,08.05.2023Matura (język polski, matematyka, język angielski)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-II
09-26.05.2023Matura
01-19.06.2023Egzamin zawodowy dla klas III TB, III TR, III TREA
09.06.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-IV (PP), do odpracowania przez nauczycieli
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego