Harmonogram roku szkolnego

I SEMESTR
02.09.2019r. – 17.01.2020r. – klasy I-IV
ZADANIETERMIN
Oddanie wszystkich planów04.09.2019r. do godz.12.00
Zebrania klas I z rodzicami (biblioteka):
- gimnazjum
- podstawówka
09.09.2019r. godz.16.30
09.09.2019r. godz.17.00
Rada Pedagogiczna12.09.2019r. godz. 17.00
Zebrania klas IV z rodzicami (biblioteka)19.09.2019r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klas II i III z rodzicami19.09.2019r. godz.17.00
Założenie arkuszy dla klas Ido 27.09.2019r
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa10.10.2019r. godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (wszyscy nauczyciele) – kl. I, II, III i IV14.11.2019r. godz. 17.00
Rada Pedagogiczna + szkolenie z procedur egzaminu zawodowego05.12.2019r. godz. 17.00
Sprawozdania podsumowujące prace w I semestrze13.01.2020r. do godz.12.00
Klasy I-IV:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca
03.01.2020r. do godz.15.00
09.01.2020r. godz.17.00
17.01.2020r.
20.01.2020r. do godz.12.00
23.01.2020r. godz.17.00
Zaliczenie ocen niedostatecznych z I semestruZgodnie z przedmiotowym systemem oceniania
II SEMESTR
20.01.2020r. – 24.04.2020r. – klasy IV
20.01.2020r. - 30.04.2020r. - klasy III TBD i III TG
20.01.2020r. - 29.05.2020r. - klasy III TB, III TAK i III TOR
20.01.2020r. - 26.06.2020r. - klasy I-II
ZADANIETERMIN
Zebranie klas IV z rodzicami – wyniki próbnych matur13.02.2020r. godz.17.00
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa + Raport z matur próbnych kl. IV05.03.2020r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klasy I, II i III19.03.2020r. godz.17.00
Klasy IV:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców + nagrody
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca + szkolenie z procedur maturalnych
- rozliczenie dokumentacji wychowawców (arkusze ocen)

03.04.2020r. do godz.15.00
06.04.2020r. godz.17.00
17.04.2020r. do godz.12.00
20.04.2020r. do godz.10.00
22.04.2020r. godz.17.00
15.05.2020r
Klasy III TBD i III TG:
- wystawienie propozycji ocen
- poinformowanie rodziców o propozycjach ocen, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen

20.04.2020r. do godz.15.00
do 21.04.2020r. godz.17.00
30.04.2020r. do godz.12.00
Klasy III TB, III TAK i III TOR:
- wystawienie propozycji ocen
- poinformowanie rodziców o propozycjach ocen, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen

08.05.2020r. do godz.15.00
do 12.05.2020r. godz.17.00
22.05.2020r. do godz.12.00
Rada Pedagogiczna – raporty Komisji Diagnoz i Analiz + ewaluacja kształcenia zawodowego + szkolenie z procedur egzaminu zawodowego21.05.2020r. godz.17.00
Wszystkie sprawozdania podsumowujące prace w II semestrze08.06.2020r. do godz.12.00
Propozycje ocen dla klasy II TG29.05.2020r.
Klasy I-II:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

05.06.2020r. do godz.15.00
08.06.2020r. godz.17.00
18.06.2020r. do godz. 12.00
19.06.2020r. do godz.10.00
23.06.2020r. godz.16.00
Rada Pedagogiczna Podsumowująca25.06.2020r. godz.11.00
Rozliczenie z dokumentacji wychowawczej za II semestr (arkusze ocen)29.06-03.07.2020r.

 

DATAOPIS
02.09.2019Rozpoczęcie roku szkolnego
02-13.09.2019Praktyka zawodowa klasy IV TG
17-19.09.2019 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas III
21-25.10.2019Próbny egzamin zawodowy dla klas IV i III (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
grudzień 2019Rekolekcje + próbne matury z procedurami dla klas IV
23-31.12.2019Przerwa zimowa
09.01.2020Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TG i IV TAK
10.01.2020Egzamin zawodowy pisemny dla klas IV i III objętych
egzaminem w sesji styczniowej
11.01-15.02.2020Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TB, TD, TOR oraz
klas III objętych egzaminem w sesji styczniowej
17.01.2020Koniec semestru I dla klas I-IV
27.01-09.02.2020Ferie zimowe
marzec 2020Próbne egzaminy zawodowe dla klas II i III TG
03-05.03.2020Rekolekcje
09-14.04.2020Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2020Koniec semestru II w klasach IV
30.04.2020Koniec semestru II w klasach III TBD i III TG
29.05.2020Koniec semestru II w klasach III (TB, TAK, TOR)
01-26.06.2020Ćwiczenia geodezyjne kl. II TG oraz kl. III TG
01.06-21.08.2020Praktyka zawodowa klasa III TBD (8 tygodni)
Praktyki zawodowe klas III TB, III TAK, III TOR (4 tygodnie)
29.06-21.08.2020Praktyka zawodowa klasa III TG (4 tygodnie)
8-29.06.2020Matura
8,9,10,12.06.2020Dni dyrektorskie (wolne od zajęć dydaktycznych)
22.06.2020Egzamin zawodowy praktyczny - dokumentacja
23.06.2020Egzamin zawodowy pisemny
26.06.2020Zakończenie roku szkolnego
24.06-09.07.2020Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja
z komputerem