Harmonogram roku szkolnego

I SEMESTR
01.09.2021r. – 14.01.2022r. – klasy I-IV
ZADANIETERMIN
Oddanie wszystkich planów03.09.2021r. do godz.10.00
Zebrania klas IV i I z rodzicami (aula geodezyjna):
- matury
- podstawówka
08.09.2021r. godz.16.30
08.09.2021r. godz.17.00
Uzupełnienie metryczki z legendą ocen (waga "0") w dzienniku elektronicznymNa pierwszej lekcji.
Rada Pedagogiczna09.09.2021r. godz. 17.00
Zebrania informacyjne klas II i III z rodzicami16.09.2021r. godz.17.00
Uzupełnienie wszystkich danych osobowych uczniów20.09.2021r. godz. 10.00
Założenie arkuszy dla klas IDo 30.09.2021r
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa15.10.2021r. godz. 9.00
Zebranie z rodzicami (wszyscy nauczyciele) – kl. I, II, III i IV04.11.2021r. godz. 17.00
Rada Pedagogiczna + szkolenie z procedur egzaminu zawodowego02.12.2021r. godz. 17.00
Sprawozdania podsumowujące prace w I semestrze20.12.2021r. do godz.10.00
Klasy I-IV:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca + Raport z matur próbnych kl. IV
15.12.2021r. do godz.10.00
16.12.2021r. godz.17.00
14.01.2022r. do godz.10.00
31.01.2022r. do godz.10.00
03.02.2022r. godz.17.00
Zaliczenie ocen niedostatecznych z I semestruZgodnie z przedmiotowym systemem oceniania
II SEMESTR
17.01.2022r. - 24.06.2022r. - klasy I-III
17.01.2022r. – 29.04.2022r. – klasy IV
ZADANIETERMIN
Zebranie klas IV z rodzicami – wyniki próbnych maturUstalony indywidualnie przez wychowawcę do 10.02.2022r.
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa24.02.2022r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klasy I, II i III24.03.2022r. godz.17.00
Klasy IV:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców + nagrody
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca + szkolenie z procedur maturalnych
- rozliczenie dokumentacji wychowawców (arkusze ocen)

08.04.2022r. do godz.10.00
11.04.2022r. godz.17.00
22.04.2022r. do godz.10.00
25.04.2022r. do godz.10.00
26.04.2022r. godz.17.00
20.05.2022r.
Zebrania informacyjne klasy I, II i III12.05.2022r. godz. 17.00
Rada Pedagogiczna – raporty Komisji Diagnoz i Analiz + ewaluacja kształcenia zawodowego + szkolenie z procedur egzaminu zawodowego28.05.2022r. godz.10.00
Wszystkie sprawozdania podsumowujące prace w II semestrze27.05.2021r. do godz.10.00
Klasy I-III:
- wystawienie propozycji ocen dla klas III PG
- wystawienie propozycji ocen dla klas III PP
- wystawienie propozycji ocen dla klas I-II
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

01.04.2022r. do godz.10.00
29.04.2022r. do godz.10.00
03.06.2022r. do godz.10.00
06.06.2022r. godz.17.00
15.06.2022r. do godz.10.00
17.06.2022r. do godz.10.00
21.06.2022r. godz.16.00
Rada Pedagogiczna Podsumowująca23.06.2022r. godz.11.00
Rozliczenie z dokumentacji wychowawczej za II semestr (arkusze ocen)27.06-01.07.2022r.
Rozliczenie z dokumentacji (obiegówki)04-06.07.2022r.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego08.07.2022r.

 

DATAOPIS
01.09.2021Rozpoczęcie roku szkolnego
27-29.09.2021 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas III
15.10.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, do odpracowania przez nauczycieli
18-29.10.2021Próbny egzamin zawodowy dla klas IV i III (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
14-17.12.2021Próbna matura z procedurami dla klas IV (język polski, matematyka, rozszerzenie, język obcy)
23-31.12.2021Przerwa zimowa
10.01.2022Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TB, IV TBD, IV TBW, IV TG, IV TAK i III TAK (Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas)
11.01.2022Egzamin zawodowy pisemny dla wszystkich klas IV (Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas)
07-29.01.2022Egzamin zawodowy dla klas III TAK i III TBD oraz etap praktyczny dla klasy IV TOR
14.01.2022Koniec semestru I dla klas I-IV
17-28.01.2022Ferie zimowe
07-11.03.2022Próbny egzamin zawodowy dla klas objętych egzaminem w czerwcu: III TB, III TREA, III TR oraz III TG1
Marzec 2022Rekolekcje + matura próbna (język polski, matematyka, rozszerzenie)
04.04-27.05.2022Praktyka zawodowa klasy III PG
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
29.04.2022Koniec semestru II w klasach IV
02-27.05.2022Praktyka zawodowa klasy III PP
06.05.2022Matura (język angielski) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-II
09-23.05.2022Matura
02-07.06.2022Egzamin zawodowy pisemny PP2019
17.06.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III,
do odpracowania przez nauczycieli
03-19.06.2022Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja z komputerem PP2019
21.06-06.07.2022Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja z komputerem PP2017
24.06.2022Zakończenie roku szkolnego