Harmonogram roku szkolnego

I SEMESTR
04.09.2023 r. – 31.12.2023 r. – klasy I-V
ZADANIETERMIN
Zebrania klas V i klasy I z rodzicami (aula geodezyjna):
- klasy V
- klasy I

05.09.2023 r. godz. 16.30
05.09.2023 r. godz. 17.00
Zebrania informacyjne klas II i III i IV z rodzicami (tylko wychowawcy) + Zebranie Rady Rodziców14.09.2023 r. godz. 17.00
Zebranie informacyjne z rodzicami (wszyscy nauczyciele) – kl. I – V 09.11.2023 r. godz. 17.00
Klasy I-V:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz wyniki próbnych matur w klasach V
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca

11.12.2023 r. do godz. 10.00
14.12.2023 r. godz. 17.00

21.12.2023 r. do godz. 10.00
22.12.2023 r. do godz. 10.00
04.01.2024 r. godz. 17.00
Zaliczenie ocen niedostatecznych z I semestruZgodnie z przedmiotowym systemem oceniania
II SEMESTR
01.01.2024 r. – 21.06.2024 r. – klasy I-IV
01.01.2024 r. – 26.04.2024 r. – klasy V
ZADANIETERMIN
Zebrania informacyjne klasy V + nauczyciele przedmiotów maturalnych25.01.2024 r. godz. 17.00 (zależny od studniówki)
Zebrania informacyjne klasy I – IV z rodzicami07.03.2024 r. godz. 17.00
Klasy V:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca

10.04.2024 r. do godz. 10.00
11.04.2024 r. godz. 17.00
19.04.2024 r. do godz. 10.00
23.04.2024 r. godz. 17.00
Zebrania informacyjne klasy I – IV z rodzicami – tylko wychowawcy + zaproszeni nauczyciele09.05.2024 r. godz. 17.00
Klasy I-IV:
- wystawienie propozycji ocen dla klas I – IV
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

05.06.2024 r. do godz. 10.00
06.06.2024 r. godz. 17.00
13.06.2024 r. do godz. 10.00
18.06.2024 r. godz. 16.00