Harmonogram roku szkolnego

I SEMESTR
01.09.2020r. – 29.01.2021r. – klasy I-IV
ZADANIETERMIN
Oddanie wszystkich planów03.09.2020r. do godz.10.00
Zebrania klas IV i I z rodzicami (aula geodezyjna):
- matury
- podstawówka

07.09.2020r. godz.16.30
07.09.2020r. godz.17.00
Uzupełnienie metryczki z legendą ocen (waga "0") w dzienniku elektronicznymNa pierwszej lekcji.
Rada Pedagogiczna09.09.2020r. godz. 17.00
Zebrania informacyjne klas II i III z rodzicami17.09.2020r. godz.17.00
Uzupełnienie wszystkich danych osobowych uczniów20.09.2020r. godz. 17.00
Założenie arkuszy dla klas IDo 30.09.2020r
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa15.10.2020r. godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (wszyscy nauczyciele) – kl. I, II, III i IV05.11.2020r. godz. 17.00
Rada Pedagogiczna + szkolenie z procedur egzaminu zawodowego03.12.2020r. godz. 17.00
Sprawozdania podsumowujące prace w I semestrze08.01.2021r. do godz.10.00
Klasy I-IV:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca

22.12.2020r. do godz.16.00
19.01.2021r. godz.17.00
29.01.2021r. do godz.16.00
01.02.2021r. do godz.10.00
04.02.2021r. godz.17.00
Zaliczenie ocen niedostatecznych z I semestruZgodnie z przedmiotowym systemem oceniania
II SEMESTR
01.02.2021r. – 30.04.2021r. – klasy IV
01.02.2021r. - 25.06.2021r. - klasy I-III
ZADANIETERMIN
Zebranie klas IV z rodzicami – wyniki próbnych maturUstalony indywidualnie przez wychowawcę do 03.03.2021r.
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa04.03.2021r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klasy I, II i III18.03.2021r. godz.17.00
Klasy IV:
- wystawienie propozycji ocen
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców + nagrody
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjno-Podsumowująca + szkolenie z procedur maturalnych
- rozliczenie dokumentacji wychowawców (arkusze ocen)

09.04.2021r. do godz.16.00
15.04.2021r. godz.17.00
23.04.2021r. do godz.16.00
26.04.2021r. do godz.10.00
27.04.2021r. godz.17.00
21.05.2021r.
Zebrania informacyjne klasy I, II i III29.04.2021r. godz. 17.00
Rada Pedagogiczna – raporty Komisji Diagnoz i Analiz + ewaluacja kształcenia zawodowego + szkolenie z procedur egzaminu zawodowego20.05.2021r. godz.17.00
Wszystkie sprawozdania podsumowujące prace w II semestrze07.06.2021r. do godz.10.00
Klasy I-III:
- wystawienie propozycji ocen dla klas III TBD i III TG
- wystawienie propozycji ocen dla klas III TB, III TAK,
III TBW i III TOR:
- wystawienie propozycji ocen dla klas I-II
- zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
- wystawienie ostatecznych ocen
- sprawozdania wychowawców
- Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

31.03.2021r. do godz.16.00

30.04.2021r. do godz.16.00
31.05.2021r. do godz.16.00
02.06.2021r. godz.17.00
17.06.2021r. do godz.16.00
18.06.2021r. do godz.10.00
22.06.2021r. godz.16.00
Rada Pedagogiczna Podsumowująca24.06.2021r. godz.11.00
Rozliczenie z dokumentacji wychowawczej za II semestr (arkusze ocen)28.06-02.07.2021r.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego08.07.2021r.

 

DATAOPIS
01.09.2020Rozpoczęcie roku szkolnego
21-23.09.2020 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas III
19-23.10.2020Próbny egzamin zawodowy dla klas IV i III (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
16-21.12.2020Próbna matura z procedurami dla klas IV (język polski, matematyka, rozszerzenie, język obcy)
23-31.12.2020Przerwa zimowa
04-15.01.2021Ferie zimowe
11.01.2021Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TB, IV TBD, IV TG
i IV TAK
12.01.2021Egzamin zawodowy pisemny dla klas IV i III objętych egzaminem w sesji styczniowej
(Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas)
11.01-20.01.2021Egzamin zawodowy praktyczny dla klasy IV TOR, III TB i III TBD
29.01.2021Koniec semestru I dla klas I-IV
08-12.03.2021Próbny egzamin zawodowy dla klas objętych egzaminem w czerwcu: II TB1, II TB2, II TAK1, II TR1 oraz III TG
Marzec 2021Rekolekcje + matura próbna (język polski, matematyka, rozszerzenie)
01-06.04.2021Wiosenna przerwa świąteczna
07.04-05.05.2021Praktyka zawodowa klasa III TG
07.04-02.06.2021Praktyka zawodowa klasa III TBD
30.04.2021Koniec semestru II w klasach IV
06.05-02.06.2021Praktyka zawodowa klasa III TBW, III TAK, III TOR + ćwiczenia geodezyjne dla klasy III TG
04-05.05.2021Matura (język polski, matematyka)
06.05.2021Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. I-II (matura: język obcy)
07-20.05.2021Matura
04.06.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III,
do odpracowania przez nauczycieli
08-12.06.2021Egzamin zawodowy pisemny PP2019
22.06.2021Egzamin zawodowy pisemny PP2017
25.06.2021Zakończenie roku szkolnego
czerwiec-lipiec 2021Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja z komputerem PP2017 i PP2019