Kalendarz roku szkolnego

DATAOPIS
01.09.2020Rozpoczęcie roku szkolnego
21-23.09.2020 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas III
19-23.10.2020Próbny egzamin zawodowy dla klas IV i III (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
16-21.12.2020Próbna matura z procedurami dla klas IV (język polski, matematyka, rozszerzenie, język obcy)
23-31.12.2020Przerwa zimowa
04-15.01.2021Ferie zimowe
11.01.2021Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TB, IV TBD, IV TG
i IV TAK
12.01.2021Egzamin zawodowy pisemny dla klas IV i III objętych egzaminem w sesji styczniowej
(Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas)
11.01-20.01.2021Egzamin zawodowy praktyczny dla klasy IV TOR, III TB i III TBD
29.01.2021Koniec semestru I dla klas I-IV
08-12.03.2021Próbny egzamin zawodowy dla klas objętych egzaminem w czerwcu: II TB1, II TB2, II TAK1, II TR1 oraz III TG
Marzec 2021Rekolekcje + matura próbna (język polski, matematyka, rozszerzenie)
01-06.04.2021Wiosenna przerwa świąteczna
07.04-05.05.2021Praktyka zawodowa klasa III TG
07.04-02.06.2021Praktyka zawodowa klasa III TBD
30.04.2021Koniec semestru II w klasach IV
06.05-02.06.2021Praktyka zawodowa klasa III TBW, III TAK, III TOR + ćwiczenia geodezyjne dla klasy III TG
04-05.05.2021Matura (język polski, matematyka)
06.05.2021Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. I-II (matura: język obcy)
07-20.05.2021Matura
04.06.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III,
do odpracowania przez nauczycieli
08-12.06.2021Egzamin zawodowy pisemny PP2019
22.06.2021Egzamin zawodowy pisemny PP2017
25.06.2021Zakończenie roku szkolnego
czerwiec-lipiec 2021Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja z komputerem PP2017 i PP2019