Kalendarz roku szkolnego

DATAOPIS
04.09.2023 godz. 9:00Rozpoczęcie roku szkolnego
25-27.09.2023 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas IV
13.10.2023 godz. 18:00Dzień Edukacji Narodowej
09-20.10.2023Próbny egzamin zawodowy dla klas V, IV TG, III TAK i III TBD (objętych egzaminem w sesji styczniowej)
27-29.11.2023 godz. 13:00Próbna matura z procedurami dla klas V (język polski, matematyka, język obcy)
23-31.12.2023Przerwa zimowa
31.12.2023Koniec semestru I dla klas I-V
09-20.01.2024Egzamin zawodowy dla klas V, IV TG, III TAK i III TBD
12-25.02.2024Ferie zimowe
04-08.03.2024Próbny egzamin zawodowy dla klas objętych egzaminem w czerwcu: III TB, III TREA, III TR
Marzec 2024Rekolekcje + matura próbna (język polski, matematyka, język obcy)
28.03-02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
04-06.04.2024XLVI Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
26.04.2024Koniec semestru II w klasach V
29.04-24.05.2024Praktyka zawodowa klasy III i IV
07, 08, 09.05.2024Matura (język polski, matematyka, język angielski)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. I-II
10-24.05.2024Matura
03-19.06.2024Egzamin zawodowy dla klas III TB, III TR, III TREA
31.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-IV (PP), do odpracowania przez nauczycieli
21.06.2024Zakończenie roku szkolnego