Kalendarz roku szkolnego

DATAOPIS
01.09.2021Rozpoczęcie roku szkolnego
27-29.09.2021 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas III
15.10.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, do odpracowania przez nauczycieli
18-29.10.2021Próbny egzamin zawodowy dla klas IV i III (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
14-17.12.2021Próbna matura z procedurami dla klas IV (język polski, matematyka, rozszerzenie, język obcy)
23-31.12.2021Przerwa zimowa
10.01.2022Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TB, IV TBD, IV TBW, IV TG, IV TAK i III TAK (Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas)
11.01.2022Egzamin zawodowy pisemny dla wszystkich klas IV (Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas)
07-29.01.2022Egzamin zawodowy dla klas III TAK i III TBD oraz etap praktyczny dla klasy IV TOR
14.01.2022Koniec semestru I dla klas I-IV
17-28.01.2022Ferie zimowe
07-11.03.2022Próbny egzamin zawodowy dla klas objętych egzaminem w czerwcu: III TB, III TREA, III TR oraz III TG1
Marzec 2022Rekolekcje + matura próbna (język polski, matematyka, rozszerzenie)
04.04-27.05.2022Praktyka zawodowa klasy III PG
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
29.04.2022Koniec semestru II w klasach IV
02-27.05.2022Praktyka zawodowa klasy III PP
06.05.2022Matura (język angielski) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-II
09-23.05.2022Matura
02-07.06.2022Egzamin zawodowy pisemny PP2019
17.06.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III,
do odpracowania przez nauczycieli
03-19.06.2022Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja z komputerem PP2019
21.06-06.07.2022Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja z komputerem PP2017
24.06.2022Zakończenie roku szkolnego