Kalendarz roku szkolnego

DATAOPIS
01.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego
26-28.09.2022 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas IV (PP)
14.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, do odpracowania przez nauczycieli
24.10-10.11.2022Próbny egzamin zawodowy dla klas IV (PG), IV TG i III TAK (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
31.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, do odpracowania przez nauczycieli
28-30.11.2022Próbna matura z procedurami dla klas IV (język polski, matematyka, rozszerzenie, język obcy)
23-31.12.2021Przerwa zimowa
31.12.2022Koniec semestru I dla klas I-IV
04-29.01.2023Egzamin zawodowy dla klas IV (PG), IV TG i III TAK
30.01.-12.02.2023Ferie zimowe
06-10.03.2023Próbny egzamin zawodowy dla klas objętych egzaminem w czerwcu: III TB, III TREA, III TR
Marzec 2023Rekolekcje + matura próbna (język polski, matematyka, rozszerzenie)
06-11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2023Koniec semestru II w klasach IV (PG)
02-26.05.2023Praktyka zawodowa klasy III i IV (PP)
04,05,08.05.2023Matura (język polski, matematyka, język angielski)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-II
09-26.05.2023Matura
01-19.06.2023Egzamin zawodowy dla klas III TB, III TR, III TREA
09.06.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-IV (PP), do odpracowania przez nauczycieli
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego