Kalendarz roku szkolnego

DATAOPIS
02.09.2019Rozpoczęcie roku szkolnego
02-13.09.2019Praktyka zawodowa klasy IV TG
17-19.09.2019 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas III
21-25.10.2019Próbny egzamin zawodowy dla klas IV i III (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
grudzień 2019Rekolekcje + próbne matury z procedurami dla klas IV
23-31.12.2019Przerwa zimowa
09.01.2020Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TG i IV TAK
10.01.2020Egzamin zawodowy pisemny dla klas IV i III objętych
egzaminem w sesji styczniowej
11.01-15.02.2020Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TB, TD, TOR oraz
klas III objętych egzaminem w sesji styczniowej
17.01.2020Koniec semestru I dla klas I-IV
27.01-09.02.2020Ferie zimowe
marzec 2020Próbne egzaminy zawodowe dla klas II i III TG
03-05.03.2020Rekolekcje
09-14.04.2020Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2020Koniec semestru II w klasach IV
30.04.2020Koniec semestru II w klasach III TBD i III TG
29.05.2020Koniec semestru II w klasach III (TB, TAK, TOR)
01-26.06.2020Ćwiczenia geodezyjne kl. II TG oraz kl. III TG
01.06-21.08.2020Praktyka zawodowa klasa III TBD (8 tygodni)
Praktyki zawodowe klas III TB, III TAK, III TOR (4 tygodnie)
29.06-21.08.2020Praktyka zawodowa klasa III TG (4 tygodnie)
8-29.06.2020Matura
8,9,10,12.06.2020Dni dyrektorskie (wolne od zajęć dydaktycznych)
22.06.2020Egzamin zawodowy praktyczny - dokumentacja
23.06.2020Egzamin zawodowy pisemny
26.06.2020Zakończenie roku szkolnego
24.06-09.07.2020Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja
z komputerem