Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
e-mail : budowlankazg@gmail.com

Telefony:

Sekretariat
68 451 39 51

Faks
68 451 39 50

Zastępca dyrektora d/s dydaktycznych
mgr inż. Danuta Idzikowska
68 451 39 53

Zastępcy dyrektora:
Zastępca dyrektora d/s wychowawczych
mgr Anna Kowalczuk
68 451 39 43

Zastępca dyrektora d/s szkolenia praktycznego
mgr inż. Katarzyna Eljasz
68 451 39 42

Kierownik d/s szkolenia praktycznego
mgr inż. Mariusz Kłosowski
68 451 39 46

Pokój nauczycielski
68 451 39 45

Pielęgniarka
68 451 39 48

Administracja
68 451 39 40

Księgowość
68 451 39 44

Kadry
68 451 39 41

Nauczyciele wychowania fizycznego
68 451 39 46

Dane do faktur:
Nabywca:
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP 973-100-74-58
Odbiorca:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra

Dane do spraw kadrowych (np. zwolnienia lekarskie):
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona Góra
NIP 929-19-60-352