Matura

OKE

CKE

Harmonogram maturalny

Komunikat o dostosowaniu warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki