Agnieszka Tokarska 27 lipca 2022

Nabór

Informujemy, że elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych od dnia 21.07.2022 roku

nie aktualizuje się, a ostateczne listy osób przyjętych do CKZiU nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze

zostały ogłoszone 01.08.2022 roku o godz. 12:00 w szkole.

Osoby, które dotychczas były na liście zakwalifikowanych do poszczególnych klas

i dopełniły wszystkich formalności zostały przyjęte.