O projekcie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra

Miasto Zielona Góra  realizuje jeden z największych w naszym grodzie oświatowych projektów unijnych – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”  Jest  to projekt  prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mieści się on w działaniach 8. osi priorytetowej – Nowoczesna Edukacja, w poddziałaniu 8.4 – Doskonalenie Kształcenia Zawodowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem programu jest zgodnie z nomenklaturą europejską Miasto Zielona Góra,  a tak naprawdę są nim nauczyciele i uczniowie zielonogórskich techników i szkół zawodowych. W projekcie, który potrwa do 30 czerwca 2022 weźmie bowiem udział 4 tysiące uczniów z publicznych i niepublicznych szkół i podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z następujących szkół i placówek kształcenia zawodowego. Wśród 10 jednostek jest i nasza szkoła Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki (od 1 września 2018 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy, co przyczyni się bez wątpienia do zwiększenia szans absolwentów tych szkół na zatrudnienie.

Chcemy by w naszej szkole realizacja zaprojektowanych działań przyniosła:

  1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże.
  2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, a także szkolenia, praktyki i staże.
  3. Modernizację procesu kształcenia poprzez wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.
  4. Lepszą współpracę z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Partnerami projektu wartego bez mała 40 milionów złotych są:

  • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
  • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze
  • Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
  • Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

 

Doradca zawodowy:

Sylwia Walter

e- mail: doradcazawodowyzsb@gmail.com