Podręczniki

Rok szkolny 2023/2024

Zakupy podręczników do nauki języków obcych należy dokonywać na początku września. Związane jest to z przyporządkowaniem uczniów do odpowiedniej grupy językowej z uwzględnieniem poziomu znajomości języków obcych.

Prosimy też o wstrzymanie się z zakupem książek do informatyki.