Praktyki i egzaminy zawodowe – terminy

Praktyki zawodowe

KLASARODZAJ ZAJĘĆTERMINDATA
III (po podstawówce)Praktyka zawodowamaj - 4 tygodnie02-26.05.2023
IV (po podstawówce)Praktyka zawodowamaj - 4 tygodnie02-26.05.2023

Egzaminy zawodowe

KLASAOZNACZENIE I NAZWA KWALIFIKACJITERMIN EGZAMINU
IV TB1BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówSTYCZEŃ 2023
IV TB2BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
IV TG1BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
IV TAK1OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
IV TR1PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową
IV TGBUD.18 Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów
III TAKOGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
III TBBUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichCZERWIEC 2023
III TRPGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
III TREABUD.23 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych