Praktyki i egzaminy zawodowe – terminy

Praktyki zawodowe

KLASARODZAJ ZAJĘĆTERMINDATA
III TBDPraktyka zawodowakwiecień, maj - 8 tygodni06.04-29.05
III TGPraktyka zawodowakwiecień - 4 tygodnie06.04-30.04
III TGĆwiczenia geodezyjnemaj - 4 tygodnie04.05-29.05
II TGĆwiczenia geodezyjneczerwiec - 4 tygodnie01.06-26.06
III TAKPraktyka zawodowamaj - 4 tygodnie04.05-29.05
III TBPraktyka zawodowamaj - 4 tygodnie04.05-29.05
III TORPraktyka zawodowamaj - 4 tygodnie04.05-29.05

Egzaminy zawodowe

KLASAOZNACZENIE I NAZWA KWALIFIKACJITERMIN EGZAMINU
IV TBB.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejSTYCZEŃ 2020
IV TDB.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
IV TBWIV TBW B.31 Organizacja robót związanych z regulacją cieków
IV TGB.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych
z katastrem i gospodarką nieruchomościami
IV TAKIV TAK R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
IV TORA.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
III TBBD.29 Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
III TBDBD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
III TGBD.31 Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarówCZERWIEC 2020
II TBWBD.09 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
II TAKRL. 21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
II TORAU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych