Praktyki i egzaminy zawodowe – terminy

Praktyki zawodowe

KLASARODZAJ ZAJĘĆTERMINDATA
III (PP)Praktyka zawodowamaj - 4 tygodnie02.05-27.05
III (PG)Praktyka zawodowakwiecień, maj - 8 tygodni04.04-27.05

Egzaminy zawodowe

KLASAOZNACZENIE I NAZWA KWALIFIKACJITERMIN EGZAMINU
IV TBBD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówSTYCZEŃ 2022
IV TBDBD.25 Organizacja robót związanych z budową
i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
IV TBWBD.28 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
IV TGBD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych
z katastrem i gospodarką nieruchomościami
IV TAKRL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
IV TORAU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
III TBDBUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
III TAKOGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
III TG1BUD.18 Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarówCZERWIEC 2022
III TBBUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
III TRPGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
III TREABUD.23 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych