Praktyki i egzaminy zawodowe – terminy

Praktyki zawodowe

KLASARODZAJ ZAJĘĆTERMINDATA
III Praktyka zawodowamaj - 4 tygodnie29.04-24.05.2024
IV Praktyka zawodowamaj - 4 tygodnie29.04-24.05.2024

Egzaminy zawodowe

KLASAOZNACZENIE I NAZWA KWALIFIKACJITERMIN EGZAMINU
V TBBUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówSTYCZEŃ 2024
V TBDBUD.15 Organizacja robót związanych z budową
i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.
V TGBUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
V TAKOGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
V TRPGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową
V TREABUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
IV TGBUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
III TBDBUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
III TAKOGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
III TBBUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichCZERWIEC 2024
III TRPGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
III TREABUD.23 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych