Prawo szkolne

1. Statut szkoły

2. Szkolny System Oceniania 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

  • Zasady usprawiedliwiania nieobecności

4. Przedmiotowe Zasady Oceniania

5. Regulamin BHP dla uczniów