Prawo szkolne

1. Statut szkoły

2. Szkolny System Oceniania 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

  • Zasady usprawiedliwiania nieobecności

4. Przedmiotowy System Oceniania

  • Język polski 
  • Języki obce 
  • Historia i WOS 
  • Przedmioty ścisłe 
  • Przedmioty zawodowe 
  • Religia 
  • Wychowanie fizyczne 

5. Regulamin BHP dla uczniów