Prawo szkolne

1. Statut szkoły

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny

4. Standardy ochrony małoletnich

5. Przedmiotowe Zasady Oceniania:

6. Regulamin BHP dla uczniów