Programy nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO nr 1 “BUDOWLANKA”
rok szkolny 2018/2019

1.   Przedmioty ogólnokształcące

nr przedmiot klasy autor/autorzy/programy autor/autorzy modyfikacji
1 język polski I, II, III, IV Barbara Łabęcka „Ponad słowami” – program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum,
wyd. Nowa Era

Anna Charczuk-Blandzi

Beata Styk

Mariusz Osiński

Joanna Gielerak-Przybylska

Kamila Molisak-Karczewska

2 język niemiecki I, II, III, IV Anna Jaroszewska. Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla kontynuujących naukę na poziomie IV.1 (na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego)

Daria Pilarczyk

Anna Kowalczuk

3 język niemiecki kurs I Anna Jaroszewska. Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla kontynuujących naukę na poziomie IV.0 (dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw)

Daria Pilarczyk

Anna Kowalczuk

4 język angielski I, II, III, IV Halina Tyliba „Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych”

Marta Mirosławska

Hanna Słomczyńska

Daria Stachowska

Marek Kruszyna

Katarzyna Rosada

5 język angielski kurs I Halina Tyliba „Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych”

Marta Mirosławska

Hanna Słomczyńska

Daria Stachowska

Marek Kruszyna

6 wiedza o kulturze I/TOR, TAK, TG

II/ TB, TD

Barbara Łęcka
„Spotkania z kulturą”
Daria Stachowska
7 historia sztuki III TB Program autorski
Daria Stachowska
Daria Stachowska
8 historia I Marek Jekel „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy” Wiesław Ragiel
9 historia i społeczeństwo II/TOR, TD

III/ TOR, TAK, TG, TD

IV/ TB, TOR, TG, TAK, TD

Program autorski
Wiesław Ragiel, Daria Stachowska
10 wiedza o społeczeństwie/podstawowa I/TG,

II/TB, TOR, TAK, TD

Centrum Uwagi, Nowa Era

Agnieszka Mokras

Wiesław Ragiel

11 wiedza o społeczeństwie/rozszerzona II/ TB, TOR

III/ TB, TOR

IV/ TB, TOR

Centrum Uwagi, Nowa Era

Agnieszka Mokras

Wiesław Ragiel

12 podstawy przedsiębiorczości II T. Rachwał, Z. Makieła „Krok w przedsiębiorczość”, Nowa Era Maria Kubicka
13 geografia/podstawowa I/TOR, TAK, TG, TD

II/TB

Ewa Maria Tuz „Oblicza geografii”. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Nowa Era Andrzej Moś
14 geografia/rozszerzona I/TAK

II/TOR, TAK, TG, TD

III/TG, TD

IV/TG, TOR, TD

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński „Oblicza geografii”. Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Wyd. Nowa Era Andrzej Moś
15 biologia/podstawowa I Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka „Bilogia. Po postu”. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych Alicja Wilczak
16 biologia/rozszerzona III TAK

IV TAK

Program autorski
Alicja Wilczak
17 chemia I Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych”, wyd. Nowa Era Dorota Paprotny
18 fizyka I 447/2012
wyd. Nowa Era 2012
Dorota Paprotny
19 matematyka/podstawowa i rozszerzona I Alicja Cewe, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska
Program nauczania matematyki w liceach ogólnokształcących i technikach (IV etap edukacyjny) – zakres podstawowy i rozszerzony

Beata Szymańska

Bartosz Wiszniewski

Jacek Wróblewski

20 matematyka/podstawowa II, III, IV Piotr Grabowski „Prosto do matury”/zakres podstawowy

Beata Szymańska

Bartosz Wiszniewski

Jacek Wróblewski

Andrzej Galla

21 matematyka/rozszerzona II, III, IV Piotr Grabowski „Prosto do matury”/zakres rozszerzony

Beata Szymańska

Bartosz Wiszniewski

Jacek Wróblewski

Andrzej Galla

22 informatyka I Zdzisław Nowakowski „Informatyka. Po prostu”. Program nauczania informatyki w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych.   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
23 wychowanie fizyczne I, II, III,IV „Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa”, wyd. dLibra

Witold Bodes

Robert Szpojda

Piotr Zarzecki

Anna Szabunia

Grzegorz Klinowski

Piotr Flis

Małgorzata Walencka

24 edukacja dla bezpieczeństwa I 426/2012 Dorota Paprotny
25 wychowanie do życia w rodzinie I-III DKW-4501-22/01 Anna Szabunia
26 religia I, II AZ–4–01/12
27 religia III, IV AZ-4-01/12
28 etyka I, II, III, IV DKOS-5002-03/07

 

2.   Przedmioty zawodowe

29 technik budownictwa III, IV 311204/KOWEZIU/30.05.2012
modyfikowany
30 technik budownictwa wodnego III, IV 311205/KOWEZIU/2012
31 technik drogownictwa III, IV 311206/KOWEZIU/31.05.2012
modyfikowany
32 technik geodeta III, IV 311104/KOWEZIU/23.05.2012
modyfikowany
33 technik architektury krajobrazu III, IV 314202/KOWEZIU/08.05.2012
modyfikowany
34 technik organizacji reklamy III, IV 333906/KOWEZIU/20.06.2012
modyfikowany
35 technik budownictwa I, II 311204/KOWEZIU/25.08.2017
modyfikowany
36 technik budowy dróg I, II 311216/KOWEZIU/25.08.2017
modyfikowany
37 technik geodeta I, II 311104/KOWEZIU/25.08.2017
modyfikowany
38 technik architektury krajobrazu I, II 314202/KOWEZIU/25.08.2017
modyfikowany
39 technik organizacji reklamy I, II 333906/KOWEZIU/25.08.2017
modyfikowany