Technik Budowy Dróg

Technik budowy dróg to ciekawy zawód dla osób lubiących pracę w terenie, zainteresowanych poznawaniem nowych technologii i zmianami w infrastrukturze drogowej. Technik budowy dróg sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Zadania te technik budowy dróg może wykonywać samodzielnie lub we współpracy z inżynierem dróg i mostów.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce modernizować  i budować nowe sieci dróg, czyli brać udział w najważniejszych zadaniach inwestycyjnych w najbliższych latach.

 Jeżeli:

 • jesteś odpowiedzialny,
 • potrafisz podejmować decyzje,
 • lubisz pracę w terenie,
 • interesują Cię nowoczesne technologie,
 • potrafisz skupić się na wykonywanej pracy,
 • jesteś wytrwały i cierpliwy
 • drogownictwo jest Twoją pasją…

…to ten kierunek jest dla Ciebie.

W czym będziesz dobry?

 • w nadzorowaniu prac drogowych i uczestniczeniu w ich realizacji,
 • w projektowaniu konstrukcji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • w wykonywaniu obliczeń statycznych i konstrukcyjnych,
 • sporządzaniu kosztorysów, planów i harmonogramów budowy,
 • w prowadzeniu dokumentacji związanej z zapotrzebowaniem w materiały budowlane,
 • w sprawowaniu nadzoru nad bezpiecznym przebiegiem prac budowlanych.

Dobry nie znaczy nudny.

 • Zajęcia warsztatowe praktycznej nauki zawodu.
 • Wycieczki dydaktyczne na budowy.
 • Praca w laboratoriach szkolnych i Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Udział w konferencjach i seminariach na uczelniach wyższych.
 • Praktyka zawodowa w firmach branży budowlanej.

Serdecznie zapraszamy!


Sprawdź aktualności o kierunku na Facebooku.