Terminy

Terminarz  rekrutacji

do Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze

  1. Składanie wniosków: od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
  2. Przyjmowanie  dokumentów  wymaganych  przez  szkołę: od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
  3. Ogłoszenie  listy  kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  szkoły: 22 lipca 2021 r. o godz. 12.00.
  4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 17 maja do 26 lipca 2021 r.
  5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki  : od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
  6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki, kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc w szkole:  2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.