Kamilla 6 lipca 2021

Uwaga Absolwenci!

Informujemy, że:

1. Zaświadczenia maturalne można odbierać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy.

2. Maturalny egzamin “poprawkowy” odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00. Zdający zgłaszają się w szkole o godz. 8.00.
Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.