Z życia szkoły…

Dzień Budowlańca

Dzień Geodety

Dzień Architekta Krajobrazu

Dzień Reklamy

Wizyty na budowie

Zajęcia praktyczne

Zajęcia terenowe

Wyjścia na Uniwersytet Zielonogórski

Wyjścia do Centrum Przyrodniczego

Wystawy

Plenery

Warsztaty florystyczne

Dzień Niepodległości

Rocznica pierwszych wolnych wyborów

Tadeuszki

Dni Otwarte

Zajęcia integracyjne

Otrzęsiny

Absolutorium

Wyjazdy krajowe

Wyjazdy zagraniczne

Korowód Winobraniowy

Halloween

Andrzejki

Apel świąteczny

Autunalia

Występy muzyczne

Samorząd Szkolny