Zebrania

I SEMESTR

04.09.2023 r. – 31.12.2023 r. – klasy I-V

ZEBRANIETERMIN
Zebrania klas V i klasy I z rodzicami (aula geodezyjna):
- klasy V
- klasy I

05.09.2023 r. godz. 16.30
05.09.2023 r. godz. 17.00
Zebrania informacyjne klas II i III i IV z rodzicami (tylko wychowawcy) + Zebranie Rady Rodziców14.09.2023 r. godz. 17.00
Zebranie informacyjne z rodzicami (wszyscy nauczyciele) – kl. I – V 09.11.2023 r. godz. 17.00
Zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
oraz wyniki próbnych matur w klasach V
14.12.2023 r. godz. 17.00

 

II SEMESTR

01.01.2024 r. – 21.06.2024 r. – klasy I-IV

01.01.2024 r. – 26.04.2024 r. – klasy V

ZEBRANIETERMIN
Zebrania informacyjne klasy V + nauczyciele przedmiotów maturalnych25.01.2024 r. godz. 17.00
(zależny od studniówki)
Zebrania informacyjne klasy I – IV z rodzicami07.03.2024 r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami klas V i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 11.04.2024 r. godz. 17.00
Zebrania informacyjne klasy I – IV z rodzicami – tylko wychowawcy + zaproszeni nauczyciele09.05.2024 r. godz. 17.00
Zebranie z rodzicami klas I – IV i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 06.06.2024 r. godz. 17.00