Zebrania

I SEMESTR

01.09.2020r. – 22.01.2021r. – klasy I-IV

ZEBRANIETERMIN
Zebrania klas IV i I z rodzicami (aula geodezyjna):
- matury
- podstawówka
07.09.2020r. godz.16.30
07.09.2020r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klas II i III z rodzicami17.09.2020r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami (wszyscy nauczyciele) – kl. I, II, III i IV05.11.2020r. godz. 17.00
Zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – kl. I, II, III i IV19.01.2021r. godz.17.00

 

II SEMESTR

25.01.2021r. – 25.06.2021r. – klasy I-III
25.01.2021r. – 30.04.2021r. – klasy IV

ZEBRANIETERMIN
Zebranie klas IV z rodzicami – wyniki próbnych matur18.02.2021r. godz.17.00
Zebrania informacyjne – kl. I, II i III18.03.2021r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – kl. IV15.04.2021r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klasy I, II i III29.04.2021r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – kl. I, II i III02.06.2021r. godz.17.00