Zebrania

I SEMESTR

02.09.2019r. – 17.01.2020r. – klasy I-IV

ZEBRANIETERMIN
Zebrania klas I z rodzicami (biblioteka):
- gimnazjum
- podstawówka
09.09.2019 r. godz.16.30
09.09.2019 r. godz.17.00
Zebrania klas IV z rodzicami (biblioteka)19.09.2019 r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klas II i III z rodzicami19.09.2019 r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami – kl. I, II, III i IV14.11.2019 r. godz. 17.00
Zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – kl. I, II, III i IV09.01.2020 r. godz.17.00

 

II SEMESTR

20.01.2020r. – 26.06.2020r. – klasy I-III
20.01.2020r. – 24.04.2020r. – klasy IV

ZEBRANIETERMIN
Zebranie klas IV z rodzicami – wyniki próbnych matur13.02.2020 r. godz.17.00
Zebrania informacyjne – kl. I, II i III19.03.2020 r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – kl. IV06.04.2020 r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami i poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – kl. I, II i III08.06.2020 r. godz.17.00