Zebrania

I SEMESTR

01.09.2021r. – 14.01.2022r. – klasy I-IV

ZEBRANIETERMIN
Zebrania klas IV (po gimnazjum) i I z rodzicami (aula geodezyjna):
- maturzyści
- pierwszoklasiści
05.09.2022r. godz.16.30
05.09.2022r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klas II, III i IV (po podstawówce) z rodzicami (tylko wychowawcy) + Zebranie Rady Rodziców15.09.2022r. godz.17.00
Zebranie informacyjne z rodzicami (wszyscy nauczyciele) – kl. I – IV03.11.2022r. godz. 17.00
Zebranie z rodzicami klas I-IVi poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi15.12.2022r. godz.17.00

 

II SEMESTR

17.01.2022r. – 24.06.2022r. – klasy I-III
17.01.2022r. – 29.04.2022r. – klasy IV

ZEBRANIETERMIN
Zebrania z rodzicami klas IV (po gimnazjum)02.03.2023r. godz. 17.00
Zebrania informacyjne klas I – IV (po podstawówce) z rodzicami23.03.2023r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami klas IV (po gimnazjum) - poinformowanie o propozycjach ocen i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi13.04.2023r. godz.17.00
Zebrania informacyjne klas I – IV (po podstawówce)11.05.2023r. godz.17.00
Zebranie z rodzicami klas I-IV (po podstawówce) - poinformowanie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi06.06.2023r. godz.17.00