AED

W naszej szkole znajduje się ogólnodostępne urządzenie AED.

Zlokalizowane jest ono na parterze, na ścianie przy drzwiach wejściowych

od strony parkingu szkolnego (patrz schemat poniżej).

W razie konieczności szukasz urządzenia, które wygląda tak:

Ogólna instrukcja używania takich urządzeń brzmi:

  1. Uruchom AED i postępuj zgodnie z komunikatami wizualnymi i/lub dźwiękowymi. (Niektóre modele wymagają naciśnięcia przycisku, aby go włączyć, podczas gdy inne wyłączają się automatycznie po podniesieniu pokrywy).
  2. Zamocuj elektrody AED. Umieść jedną z nich po prawej stronie klatki piersiowej, tuż poniżej obojczyka. Drugą elektrodę umieść w lewym dolnym rogu klatki piersiowej.
  3. Połącz złącze (jeśli to konieczne).
  4. Naciśnij przycisk AED i uruchom analizowanie rytmu serca osoby poszkodowanej.
  5. Jeśli AED zaleca dostarczenie impulsu elektrycznego, upewnij się, że nikt postronny nie dotyka osoby poszkodowanej. Naciśnij przycisk wywołujący impuls elektryczny. 
  6. Kontynuuj resuscytację krążeniowo-oddechową i postępując zgodnie z instrukcjami na AED, aż do przybycia personelu ratowniczego.