Sylwetka absolwenta Budowlanki

Absolwent Budowlanki:

1. Posiada poczucie odpowiedzialności.

2. Prezentuje postawę moralna i obywatelską.

3. Jest przygotowany do wykonywania zawodu.

4. Odznacza się wysoką kulturą osobistą.

5. Jest przedsiębiorczy.

6. Dostrzega potrzebę samorozwoju.