Rada Rodziców

W dniu 14.09.2023 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym wybrano:

Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 1. Jarosław Bowycz – przewodniczący
 2. Ewa Cieślak – zastępca przewodniczącego
 3. Małgorzata Czarnecka – sekretarz
 4. Arkadiusz Burghardt – skarbnik
 5. Anna Janecka – członek
 6. Barbara Wolska – członek
 7. Magda Iwanicka – członek
 8. Katarzyna Jasińska – członek
 9. Honorata Adamska – członek
 10. Wioletta Mikołajczyk – członek
 11. Justyna Augustyniak – członek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ NA LATA 2023-2026:

 1. Katarzyna Jasińska – przewodnicząca
 2. Magdalena Śmietana – członek
 3. Krzysztof Czerwiński – członek

MAIL DO RADY RODZICÓW:

budowlankazgradar@gmail.com

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców CKZiU nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze:

03 1090 1535 0000 0001 4717 7881