Kamilla 19 sierpnia 2020

Informacja dla maturzystów

Informujemy, że poprawkowe egzaminy maturalne odbędę się  w dniu 8 września br. o godz. 14.00 w siedzibie szkoły. Na egzamin należy się stawić godzinę wcześniej, z dokumentem tożsamości. Egzamin przebiega analogicznie jak w terminie głównym – w reżimie sanitarnym (maseczki, rękawiczki).

Odbiór zaświadczeń po poprawkach odbędzie się 30 września o godzinie 11:00.