Innowacyjni technicy

W ramach współpracy ponadnarodowej w realizacji projektu „Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy” grupa 16 uczniów z technikum budowlanego i technikum architektury krajobrazu pod opieką polskich i niemieckich nauczycieli zawodu uczestniczyła w dwutygodniowym stażu w Berufsbildende Schulen Verden. Razem z uczniami szkoły w Verden pracowali na warsztatach szkolnych, mieli też możliwość doskonalenia znajomości zawodowego języka niemieckiego.

 

Wizyta studyjna w Verden 10 – 22 maja 2015
Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze – uczestnicy Projektu „Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy” brali udział w wizycie studyjnej w Berufsbildende Schulen Verden. Wraz z uczniami tej szkoły uczestniczyli w zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych. Młodzież miała też możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych w czasie zorganizowanych dla nich lekcji języka niemieckiego. Uczniowie odwiedzili również Ökozentrum Verden, gdzie mogli poznać innowacyjne technologie w zakresie budownictwa i termoizolacji.

 

Międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację Projektu
15 czerwca 2015 odbyła się w „Olchowym Gościńcu” na terenie skansenu w Ochli konferencja podsumowująca realizację Projektu „Innowacyjni technicy na lubuskim rynku pracy” z udziałem delegacji z Berufsbildende Schulen Verden, której przewodniczył dyrektor Pan Manfred Runge. Konferencja została poprzedzona roboczym spotkaniem nauczycieli BBS Verden i ZSB w Zielonej Górze, które dotyczyło wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i metod kształcenia zawodowego. W czasie konferencji dokonano porównania systemu kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech oraz przeprowadzono ewaluację stażu, który uczniowie Budowlanki odbyli w lutym w BBS Verden.